O nás

Environmentální politika

Ochrana životního prostředí je pro nás na prvním místě, stejně jako dodržování etických principů. Jak to u nás chodí?

Chráníme prostředí, v němž žijeme

V roce 2008 jsme se rozhodli zlepšit náš celkový přístup k životnímu prostředí a zavedli jsme systém, který tyto aktivity podporuje. Každý nový zaměstnanec se po nástupu seznamuje s naší environmentální politikou. Dbáme na to, abychom se chovali ekologicky nejen v našich kancelářích, ale také u našich klientů. Samozřejmostí je třídění odpadu, šetření zdrojů, čím dál tím větší prosazování kanceláře bez papíru a používání recyklovaného papíru či pravidelná kontrola emisí služebních vozů. V roce 2019 se naše centrála přestěhovala do moderní a ekologické budovy Churchill na pražských Vinohradech. Další možnosti, jak dále zlepšovat prostředí, v němž žijeme, hledáme neustále.

Od roku 2008 vlastníme certifikát ISO 14001 na systém environmentálního managementu.

Prohlášení k firemní politice ochrany životního prostředí

Deloitte: Organizace přátelská k životnímu prostředí

Přestěhovali jsme se do moderní ekologické budovy: Churchill I na pražských Vinohradech je naší novou centrálou, která využívá moderní ekologické technologie. Například rekuperace energií, inteligentní distribuci vzduchu, zhasínání světel podle venkovní míry světla nebo zavlažování okolní zeleně dešťovou vodou, která se současně využívá také pro splachování na toaletách.

Přečtěte si o naší nové budově.

Bílý vs. ekologický papír: Na bílý papír tiskneme až finální verze dokumentů pro klienty. Návrhy se snažíme spíše prezentovat pomocí moderní techniky než tisknout, pokud se tomu nevyhneme, volíme recyklovaný papír.

Třídíme odpad ve všech našich kancelářích: Kontejnery na plast, papír, sklo, kartonové obaly i vyřazené baterie jsou samozřejmostí, novinkou je i kontejner na bioodpad. Naše IT oddělení navíc provádí sběr vyřazené elektroniky a zajišťuje její ekologickou likvidaci.

Podporujeme zaměstnance, aby do práce jezdili na kole: Uzamykatelné prostory pro uložení kola nebo sprchy, to je pro naše zaměstnance samozřejmost. Cyklistika u nás vůbec hraje prim, každoročně pořádáme cyklozávody, na něž zveme i naše klienty.

Vzděláváme zaměstnance v oblasti ekologie: Informujeme je o trendech v oblasti ochrany životního prostředí, vzděláváme je pomocí interních školení. Podporujeme je v jejich soukromých iniciativách. Naši zaměstnanci pracují s notebooky s nižší spotřebou energie.
 

Považujete tyto informace za užitečné?