Státní a veřejné služby

Tým společnosti Deloitte pro státní a veřejné služby se zaměřuje na zkvalitňování fungování veřejného sektoru, především v rovině služeb obyvatelstvu. Analyzujeme komplexní problémy, jimž sektor veřejných služeb čelí, a pro své klienty vyvíjíme relevantní, včasná a udržitelná řešení.