Článek

Výzkum a vývoj ve firmách střední Evropy 

Zapojte se do našeho tradičního průzkumu!

Vyhodnocení průzkumu v ČR – říjen 2018

Téměř třetina firem investovala v roce 2017 do výzkumu a vývoje více než 10 % svých příjmů. Pouze 2 % dotazovaných společností nevynaložila na výzkum a vývoj žádné výdaje. K hlavním faktorům, které by ovlivnily rozhodnutí firem dále navýšit náklady na výzkum a vývoj, patří dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků , možnost využití více druhů podpory a stabilita.

Vyhodnocení průzkumu ve střední Evropě – 2018

Průzkum je pouze v angličtině.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 4. edice (září 2016)

Více než 80 % společností v České republice plánuje letos vynaložit na výzkum a vývoj vyšší částku (45 %), nebo stejnou jako loni (36 %). V horizontu dvou let by větší sumu investovaly v případě, kdyby mohly využít různé druhy finančních podpor (58 %), nebo pokud by měly k dispozici více kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců (65 %). Takových odborníků je ale na tuzemském trhu stále málo.

Vyhodnocení průzkumu ve střední Evropě – 2016

Průzkum je pouze v angličtině.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 3. edice (listopad 2015)

Největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje je v daňové nejistotě u posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či jinými úřady. Shodla se na tom třetina oslovených firem, které se zúčastnily v pořadí již 3. průzkumu Deloitte a Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Vyhodnocení průzkumu ve střední Evropě – 2015

Průzkum je pouze v angličtině.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 2. edice (září 2014)

Téměř polovina (48 %) českých společností chce v následujících 3-5 letech zvýšit investice do oblasti výzkumu a vývoje. Za největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje považuje třetina (34 %) firem nejasné prováděcí instrukce pro podmínky způsobilosti nákladů, včetně způsobu jejich kalkulace, více než čtvrtina firem daňovou nejistotu u posuzování dotací.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 1. edice (září 2013)

Ve středoevropském průzkumu společnosti Deloitte mezi více než 230 firmami z České republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska a Maďarska, uvedlo více než tři čtvrtiny dotázaných (78 %), že v následujících letech udrží nebo zvýší náklady vynaložené na výzkum a vývoj ve srovnání s rokem 2012.