Článek

Průzkum v oblasti výzkumu a vývoje

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje

Společnost Deloitte realizuje každoročně mezi firmami průzkum zaměřený na oblast výzkumu a vývoje (research & development). Jeho cílem je získat souhrnné výsledky týkající se výzkumu a vývoje v regionu střední Evropy, včetně odhadu trendů do budoucna. Cílem je rovněž provést analýzu hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj. Zapojení České republiky do tohoto středoevropského průzkumu umožňuje tuzemským firmám na straně jedné srovnat se s ostatními státy v tomto regionu a současně na straně druhé státním orgánům a institucím zodpovědným za podporu výzkumu a vývoje získat podněty pro další směřování systému podpory.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – říjen 2018

Téměř třetina firem investovala v roce 2017 do výzkumu a vývoje více než 10 % svých příjmů. Pouze 2 % dotazovaných společností nevynaložila na výzkum a vývoj žádné výdaje. K hlavním faktorům, které by ovlivnily rozhodnutí firem dále navýšit náklady na výzkum a vývoj, patří dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků (66 %), možnost využití více druhů podpory (58 %) a stabilita a transparentnost regulatorního prostředí (54 %). Za největší problém současného systému podpory výzkumu a vývoje pak 56 % firem označilo nejistotu při posuzování dotací nebo daňových odpočtů. Míra nejistoty tak ve srovnání s loňským průzkumem (39 %) výrazně vrostla.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – říjen 2018

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 4. edice (září 2016)

Více než 80 % společností v České republice plánuje letos vynaložit na výzkum a vývoj vyšší částku (45 %), nebo stejnou jako loni (36 %). V horizontu dvou let by větší sumu investovaly v případě, kdyby mohly využít různé druhy finančních podpor (58 %), nebo pokud by měly k dispozici více kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců (65 %). Takových odborníků je ale na tuzemském trhu stále málo.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 4. edice (září 2016)

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 3. edice (listopad 2015)

Největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje je v daňové nejistotě u posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či jinými úřady. Shodla se na tom třetina oslovených firem, které se zúčastnily v pořadí již 3. průzkumu Deloitte a Technologické agentury České republiky (TA ČR) probíhajícího v první polovině tohoto roku. Mezi dalšími problémy byly nejčastěji zmiňovány nejasné prováděcí instrukce pro podmínky způsobilosti nákladů včetně způsobu jejich kalkulace, toto uvedlo 21 % respondentů.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 3. edice (listopad 2015)

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 2. edice (září 2014)

Téměř polovina (48 %) českých společností chce v následujících 3-5 letech zvýšit investice do oblasti výzkumu a vývoje. Za největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje považuje třetina (34 %) firem nejasné prováděcí instrukce pro podmínky způsobilosti nákladů, včetně způsobu jejich kalkulace, více než čtvrtina (28 %) firem daňovou nejistotu u posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či jinými úřady a čtvrtina (25 %) identifikaci činností, které splňují podmínky výzkumu vývoje pro uplatnění v dotacích nebo daňovém odpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který společnost Deloitte provedla ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v průběhu května a června 2014 na vzorku více než 60 firem z ČR.

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 2. edice (září 2014)

Vyhodnocení průzkumu v ČR – 1. edice (září 2013)

Ve středoevropském průzkumu společnosti Deloitte mezi více než 230 firmami z České republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska a Maďarska, uvedlo více než tři čtvrtiny dotázaných (78 %), že v následujících letech udrží nebo zvýší náklady vynaložené na výzkum a vývoj ve srovnání s rokem 2012. V České republice plánuje udržet nebo zvýšit investice do výzkumu a vývoje celkem 88 % oslovených společností.