Analýza

Průzkum v oblasti firemního výzkumu a vývoje v roce 2018

Podílejte se spolu s námi na identifikování faktorů bránících rozvoji firemního R&D

Společnost Deloitte již začala pracovat na šestém vydání studie o firemním výzkumu a vývoji ve střední Evropě, aby na základě spolupráce se společnostmi v regionu zjistila, jaké jsou ve výzkumu a vývoji trendy a jaký postoj společnosti zaujímají ve stávajícím prostředí daňových pobídek a dotací.
Take part in the survey