Poradenství v oblasti sociálního dopadu

Služby

Poradenství v oblasti sociálního dopadu

Social impact tým společnosti Deloitte se zaměřuje na poskytování poradenství státním, neziskovým a soukromým organizacím aktivním v sociální oblasti, vytváření ekosystému napříč sektory s cílem vytvoření dosáhnutí nejlepších výsledků pro společnost a hledání inovativních řešení pro naléhavé společenské výzvy. Věříme ve vytváření zisku se sociálním dopadem.

Deloitte nabízí znalosti z oblasti strategického a operativního, právního a daňového poradenství a letité zkušenosti z práce s veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v ČR i zahraničí.

Poskytujeme komplexní poradenství pro soukromý sektor, neziskový sektor a státní správu:

Neziskový sektor

Neziskové organizace a organizace v sociálním sektoru v České republice čelí významným změnám z pohledu legislativy, financování, potřeb a očekávání uživatelů, nových způsobů poskytování služeb a organizace práce, vlivu digitalizace a nových technologií.

Social impact tým poskytuje poradenství v následujících oblastech:

  • Tvorba strategie a pomoc při její implementaci
  • Zvyšování efektivity řízení, organizace a nákladů
  • Evaluace služeb a programů a měření dopadu, strategické rozhodování
  • Příprava inovativních řešení, včetně přípravy a administrace projektových žádostí
  • Co-design služeb s uživateli (využití metody human-centered designu)
  • Hledání dodatečných zdrojů financování, rozšiřování aktivit a jejich dopadu
  • Propagace a digitální marketing

Státní správa

Úlohou našeho týmu je být pojítkem mezi státní správou a neziskovým sektorem, s cílem usnadnění vzájemné spolupráce a dosahování požadovaných cílů. Pomáháme organizacím státní správy při tvorbě strategii udržitelného financování sociálních služeb, hodnocení kvality poskytování služeb a efektivnosti využívání prostředků v sociální oblasti, nastavení environmentálních opatření, tvorbě sociálních inovací a budování strategických partnerství a řešení dalších strategických témat..  

Soukromý sektor

Soukromé organizace jsou čím dál více aktivní v poskytování sociálních služeb. Podnikání s pozitivním dopadem se stává nejen CSR aktivitou, ale nedílnou součástí podnikání. Příkladem může být trend inkluzivního zaměstnávání či trend udržitelného růstu. Spolupracujeme se soukromým sektorem, abychom pomohli lépe porozumět možným příležitostem a úloze, kterou mohou hrát při vytváření pozitivního společenského dopadu. Podporujeme také propojení soukromého sektoru s veřejným a neziskovým sektorem.

Služby pro neziskové organizace

Kontaktujte nás

Ján Sedliačik

Ján Sedliačik

Senior manažer

Ján senior manažerem v oddělení poradenství společnosti Deloitte Česká republika, kde vede skupinu zaměřující se na poradenství pro veřejný sektor, inovační management a EU fondy. Jeho primární specia... více

Natália Križanová

Natália Križanová

Manažerka

Natália Križanová je manažerka v oddělení poradenství společnosti Deloitte ve skupině zaměřené na poradenství pro veřejný a neziskový sektor. Má mnohaleté zkušenosti z oblasti strategického a operační... více