Služby

NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti implementující směrnici NIS2 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU přináší celou řadu změn, zpřísňuje regulaci a rozšiřuje okruh povinných osob, na které se bude nové nařízení vztahovat. Na nová pravidla je třeba se začít připravovat co nejdříve. Pomůžeme vám vyhovět všem stanoveným legislativním požadavkům a vyhnout se tak potenciálním sankcím.

Právní služby

V souvislosti se směrnicí NIS2 vám nabízíme právní pomoc v následujících oblastech:
 • Právní analýza dopadů: Posoudíme, zda směrnice NIS2 nějakým způsobem ovlivní vaše podnikání, a poradíme vám, jaké kroky musíte podniknout, abyste se přizpůsobili novým požadavkům na kybernetickou bezpečnost. 
 • Právní poradenství: Poskytneme vám právní poradenství související se směrnicí NIS2, včetně základních požadavků, které se vás týkají, a navrhneme postup, jak mohou být tyto požadavky splněny.
 • Dotační poradenství: Posoudíme možnosti využití finančních prostředků poskytovaných na podporu opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti v rámci EU nebo na národní úrovni, včetně právních služeb v oblasti posouzení poskytnutých prostředků z pohledu předpisů o veřejné podpoře a přípravy a podání žádosti o finanční podporu za naše klienty. 
 • Smluvní dokumentace: Připravíme nezbytnou smluvní dokumentaci, která je nutná k ochraně kritických informačních infrastruktur a splnění požadavků směrnice NIS2
 • Školení a vzdělávání: Poskytujeme školení a vzdělávání pro vedoucí zaměstnance a statutární orgány vaší organizace, aby mohli pochopit a splnit požadavky směrnice NIS2 a přijímat vhodná opatření pro ochranu kritických informačních infrastruktur.
 • Zastupování před orgány veřejné správy: Zastoupíme vás před orgány veřejné správy, včetně ochrany vašich práv a zájmů v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze směrnice NIS2. Zastoupíme vás také v legislativním procesu – nabízíme sledování vývoje legislativy, analýzu dopadů a strategické plánování a komunikaci s orgány veřejné správy s cílem prosazování zájmů vaší organizace.

Konzultační služby

Zavedení NIS2 do podnikové praxe často znamená sesouladění předpisu s podnikovými procesy, organizační strukturou, personálním zabezpečením a také technologickou základnou. 

V praxi se nám při obdobných implementacích velmi osvědčil níže uvedený přístup:

 • Provedeme analýzu existujících procesů, aplikací a personálního zabezpečení v kontextu směrnice NIS2.
 • Navrhneme implementační roadmap NIS2 zohledňujícího technologickou, procesní a organizační připravenost společnosti.
  •  V technologické rovině dnes velmi často doporučujeme využití cloudových služeb a jejich optimální mix pro společnost v kombinaci s tradičním podnikových ICT (např. kombinace AWS, MS Azure, M365 s on-premise infrastrukturou).
 • Provedeme IT, business a finanční posouzení zvažovaných variant.
 • Navrhneme konkrétní změny na úrovni celku, jednotlivých domén a společně validujeme návrhů se zákazníkem.
 • Připravíme detailní návrh implementačního plánu.

Po přípravě implementační plánu obvykle pomáháme našim klientům i při implementaci a integraci on-premise a cloud technologií. Přičemž právě cloud technologie chápeme jako výrazný akcelerátor zavedení NIS2 do společnosti. Máme praktické zkušenosti z malých i rozsáhlých implementací cloudových služeb M365, Azure, AWS, GCP a řady dalších SaaS cloudových služeb v doméně kybernetické bezpečnosti i při projektech, které výrazně akcentujících synergii bezpečnosti a IT s business procesy společnosti.

Řízení kybernetických rizik

Díky našim znalostem zákona o kybernetické bezpečnosti, evropské směrnice NIS2, ale i bezpečnostních standardů ISO řady 27000 a dobré oborové praxi máme přehled potřebný pro zavedení efektivního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ve vaší organizaci.

Jak může takové zavedení ISMS podle zákona o kybernetické bezpečnosti v praxi vypadat:

 • Společně naplánujeme podobu a hloubku našeho zapojení podle vašich potřeb a očekávání.
 • Zmapujeme vaši organizaci, důvody pro zavádění NIS2 či zákony o kybernetické bezpečnosti a personální, finanční a technický kontext. 
 • Finálně určíme rozsah naší činnosti a očekávané výstupy.
 • Shromáždíme informace o kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci, konkrétně o ICT aktivech, souvisejících hrozbách, pracovních rolích a postupech a dalších proměnných.
 • Identifikujeme rizika kybernetické bezpečnosti vztažená na vaši organizaci.
 • Provedeme GAP analýzu, při níž porovnáme stav kybernetické bezpečnosti s požadovaným cílovým stavem, v tomto případě v plném souladu s NIS2 nebo zákonem o kybernetické bezpečnosti.
 • Společně zavedeme bezpečnostní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom zmírnili vybraná rizika.
 • Opatření doladíme a zpětně zachytíme získané zkušenosti. 
 • Ujistíme se, že jsou zavedená opatření udržitelná a budou procházet pravidelným přezkumem.

Prostudujte si nový zákon prostřednictvím mind mapy

Novela zákona přinese jak rozšíření oblastí a odvětví, kterých se nová opatření dotknou, tak povinností vyžadovaných od poskytovatelů regulovaných služeb. Připravili jsme proto následující mind mapu, která vám může pomoci v pochopení struktury chystaného zákona.

Kontaktujte nás ohledně právních služeb

Hana Gawlasová

Hana Gawlasová

Partner | Advokát

Hana Gawlasová je partnerkou a vedoucí oddělení digitálního práva (dříve TMT) advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze. Má více než 20 let zkušeností v oblasti IT a telekomunikačního práva, a dále r... více

Petra Věžníková

Petra Věžníková

Managing Associate | Advokát

Petra působí jako advokátka a managing associate v pražské kanceláři Deloitte Legal v oddělení Digital, které se specializuje na právní oblasti spojené s informačními a komunikačními technologiemi a d... více

Kontaktujte nás ohledně poradenských služeb

Jiří Kaplický

Jiří Kaplický

Senior manažer

Jiří Kaplický působí ve společnosti Deloitte v České republice na pozici Senior Manažera, kde projektově zajišťuje především dodávky komplexních řešení v oblasti systémové integrace a cloud se special... více

Kontaktujte nás ohledně řízení kybernetických rizik

Michal Čábela

Michal Čábela

Ředitel

Michal je ředitelem v oddělení Řízení rizik, kde má na starosti vedení a rozvoj týmu a poradenských služeb v oblasti kybernetických rizik. Má bohaté zkušenosti s budováním a řízením praxe kybernetické... více

Martina Chitu

Martina Chitu

Senior manažerka

Martina je senior manažerkou v oddělení Řízení rizik Deloitte Česká republika, kde se specializuje na oblast řízení informační bezpečnosti, správy, rizik, dodržování předpisů, řízení portfolia a progr... více