První kroky na pracovním trhu

Perspektivy

První kroky na pracovním trhu 2021

Studenti a absolventi hledají práci a informace o potenciálních zaměstnavatelích převážně na sociálních sítích.

Pandemie covidu-19 významně nezměnila postoje k potenciálním zaměstnavatelům ani profesní očekávání studentů a čerstvých absolventů, kteří jsou na startu kariéry. Některé trendy, jako je třeba nárůst obliby hybridní práce, však urychlila. Práci odkudkoliv, tedy například z kanceláře nebo z domova, s flexibilní pracovní dobou preferuje téměř polovina (49,6 %) respondentů. Jaké další informace přinesl průzkum, který zjišťoval názory na práci, život a vzdělání u 9107 studentů a absolventů ve věku 18 až 30 let z 19 evropských zemí?

Pouze necelých 10 % respondentů upřednostňuje tradiční pracovní model v kanceláři s pevnou pracovní dobou. Současně téměř dvě třetiny (64 %) uvádějí, že v profesním životě hledají práci na plný úvazek a na dobu neurčitou u jednoho zaměstnavatele. Na volné noze nebo jako konzultant pracující na flexibilní či krátkodobé bázi by chtělo naopak působit 25 % respondentů.

Další klíčová zjištění:

  • Co se týče nejdůležitějších životních hodnot, mladí lidé si nejvíce cení dobrého zdraví, pro které hlasovalo 83 % respondentů, a spokojeného rodinného života (78 %).
  • Přestože 38 % respondentů považuje situaci na trhu práce za špatnou, více než 70 % z nich je přesvědčeno, že nalezení dobrého zaměstnání jim bude trvat jen přibližně jeden až šest měsíců.
  • Při výběru zaměstnavatele považuje 42 % respondentů za nejdůležitější kritérium možnost individuálního plánu dalšího rozvoje a příležitost k rozvoji kariéry. Druhým nejvýznamnějším faktorem je pak výše platu.
  • Až 77 % dotazovaných preferuje jako způsob kontaktu s případným zaměstnavatelem osobní pohovor. K vyhledávání informací o potenciálních zaměstnavatelích a pracovních místech využívají především sociální sítě LinkedIn a Facebook.
  • Naprostá většina respondentů by raději pracovala v organizaci s různorodou pracovní silou (z hlediska věku, pohlaví, národnosti atd.). Téměř 18 % by dalo přednost tomu, aby jejich nadřízeným byl muž, naproti tomu 8 % by preferovalo ženu a celých 75 % nemá v tomto ohledu žádné preference. 
First Steps into the Labour Market 2021

image
Považujete tyto informace za užitečné?