První kroky na pracovním trhu

Perspektivy

První kroky na pracovním trhu 2017

Středoevropský průzkum mezi studenty a absolventy

Vyhrajte iPad!

Jste v posledních 2-3 letech studentem nebo jste v posledních dvou letech dokončili vysokou školu a získali bakalářský či magisterský titul?

Zúčastněte se našeho průzkumu a podělte se s námi o názor. Máte šanci vyhrát iPad!

O zprávě

První kroky na pracovním trhu (First Steps into the Labour Market) je mezinárodní průzkum, jenž zkoumá pohled studentů a čerstvých absolventů ze 14 zemí střední Evropy na pracovní trh.

Zpráva, která by měla být vydána na jaře 2018, bude shrnovat hodnoty respondentů a jejich přístupy k pojmům „kariéra“ a „práce“ i jejich vnímání vysokých škol, které navštěvují. Zveme vás k účasti!

V roce 2015 se průzkumu zúčastnilo 2 426 studentů a čerstvých absolventů. Přečtěte si naše zjištění (PDF).

Výsledky předchozího vydání

Leadership a kompetence

Respondenti uvedli, že skuteční lídři by měli být charismatičtí a inspirativní lidé, kteří jsou schopni strategicky myslet a mají významné interpersonální dovednosti. 75 % respondentů hodnotilo vlastní kompetence v porovnání s ostatními jako lepší. K nejoceňovanějším kompetencím se řadila schopnost efektivně se učit, logicky myslet a pracovat v týmu. Jen málo respondentů přisuzovalo své kompetence tomu, co se naučili na vysoké škole – pouze 16 % dotazovaných si myslelo, že jsou pro svět práce dobře připraveni.

null

Význam práce

Vyvážení pracovního a osobního života je důležité – šťastný rodinný život a pevné zdraví získaly daleko vyšší hodnocení než profesní úspěch – pouze 30 % respondentů uvedlo, že se jejich život točí kolem práce. 87 % v ní však spatřovalo klíč k rozvoji lidského potenciálu a k sociálnímu a finančnímu postupu. 87 % uvedlo, že by pracovalo, i kdyby si nepotřebovalo vydělat peníze.

null

Platy a další odměny

Pro velkou většinu respondentů se nejatraktivnější zaměstnavatelé vyznačují tím, že nabízejí příležitost získat nové dovednosti a rozvíjet je – tato skutečnost byla hodnocena významně výše než atraktivní plat, který skončil na druhém místě před dobrou atmosférou v práci. Respondenti ze zemí s nejnižšími průměrnými platy měli také největší snahu vydělat si podstatně více, než je průměr.

null

Ocenění rozdílů

Respondentky uvedly, že jsou lépe organizované, komunikativnější a umějí lépe pracovat v týmu než jejich mužské protějšky. Většina lidí, jejichž cílem je stát se manažerem, spíše než odborníkem na konkrétní oblast, věří, že díky tvrdé práci mohou dosáhnout lepších výsledků než ostatní. Studenti s podnikatelskými ambicemi byli významně méně spokojeni s kvalitou přípravy na svět práce než ostatní.

null
Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články