Private Equity Confidence Survey

Analýza

Průzkum důvěry na trhu private equity - léto 2019

Příležitosti pro nové obchody, pokles vysoce nastavených cen

Trh soukromého kapitálu v regionu střední Evropy zůstává i nadále klidnějším a mohl by se navracet do rovnováhy, která se opírá o stabilní tok transakcí uzavíraných středně velkými podniky, jež přispívají k nárůstu obchodů v tomto regionu. Aktuálně také roste počet investičních příležitostí pro nákupy i prodeje a dochází k získávání velkého objemu prostředků. Přinášíme vám letní vydání našeho tradičního průzkumu v oblasti private equity.

Průzkum private equity: aktuální situace ve střední i širší Evropě

  • Na trhu dochází k poklesu vysoce nastavených cen, které byly důsledkem rekordního množství získaných prostředků a likvidity dluhových trhů.
  • K uzavírání obchodů i nadále přispívá likvidita dluhových trhů, tedy domácí i zahraniční banky a také dluhové fondy, které jsou poměrně novinkou v tomto regionu.
  • Současná likvidita je na vysoké úrovni a 75 % našich respondentů si myslí, že se to nezmění. Více než jedna pětina dotázaných (21 %) ale očekává pokles dostupnosti úvěrů.

Průzkum důvěry soukromého kapitálu již od roku 2003 každých šest měsíců sleduje změnu nálady investorů v regionu střední Evropy.

Aktuální průzkum je již 33. publikací vydanou v rámci tohoto programu.      

Private Equity Confidence Survey

Stáhnout zprávu (PDF, EN)

„Soukromí investoři ve střední Evropě nasbírali s uzavíráním obchodů obrovské množství zkušeností. Mnoho zavedených institucí v tomto regionu má za sebou nyní více než dvacetiletou historii. Příležitostí pro nové obchody je dostatek, vysoké nastavení cen lze dle našeho názoru spojovat právě s investory, kteří si za atraktivní příležitost rádi připlatí,“ říká Mark Jung, partner společnosti Deloitte a lídr pro oblast soukromého kapitálu v regionu střední Evropy.

„Vysoké nastavení cen společně s přetrvávající nejistotou na mnoha trzích po celém světě znamená, že by se trh ve střední Evropě mohl postupně orientovat na výběr výnosů, přičemž uzavírání nových obchodů umožní řízení portfolií a exity,“ doplňuje Dušan Ševc, partner Deloitte, který se specializuje na finanční poradenství.