Private Equity Confidence Survey

Analýza

Průzkum důvěry na trhu private equity ve střední Evropě

Index trhu klesl, investoři přesto očekávají příznivý ekonomický vývoj

I navzdory náročnému období minulých měsíců a let, které bylo poznamenáno zejména koronavirovou krizí, neztrácí investoři optimismus. V první polovině roku 2022 očekává bezmála polovina z nich ekonomické podmínky na stávající úrovni, která se nebude zásadně měnit, další pětina pak věří ve zlepšení situace. Vyplývá to z Deloitte Průzkumu důvěry na trhu private equity ve střední Evropě. Dalšími důležitými tématy budou pro investory zejména hledání nových možností investic, vývoj objemu transakcí či růst cen.

Náš tradiční Průzkum důvěry na trhu private equity ve střední Evropě sleduje měnící se nálady středoevropské investiční komunity každých šest měsíců již od roku 2003. Shromažďování odpovědí respondentů, ze kterých aktuální analýza vychází, probíhalo v prosinci roku 2021.

Index trhu private equity ve střední Evropě: Klíčové poznatky
  • Index v měřeném období klesl, ale zůstává nad desetiletým průměrem. Více než polovina oslovených investorů je optimistická a věří v příznivý ekonomický vývoj. Jedna skupina z těchto respondentů očekává, že podmínky zůstanou stejné (41 %), a druhá skupina předpokládá, že se dokonce zlepší (17 %).
  • Bezmála dvě třetiny respondentů (61 %) očekávají, že se v první polovině roku 2022 zaměří na nové investice. Oproti minulému analyzovanému období se jedná o mírný nárůst a známku důvěry investorů.
  • Více než polovina investorů (57 %) očekává, že objem transakcí zůstane do budoucna stejný. Tento názor tak zastává o 20 % respondentů více než v našem průzkumu v létě 2021. Stejně tak prudce klesl podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení objemu transakcí, a to z 59 % na současných 39 %. To může souviset s vývojem cenotvorby, neboť 7 % respondentů se domnívá, že cenová očekávání prodejců se v druhé polovině roku 2021 snížila. Tyto výhledy mohou být známkou zdravého trhu.
  • Zvyšování cen patrné v roce 2021 se podle našich respondentů může zmírnit. Zatímco 43 % dotázaných investorů má pocit, že se ceny ve druhé polovině roku 2021 zvýšily, podobné procento (46 %) očekává, že ceny zůstanou v první polovině roku 2022 na stejné úrovni.
  • Jen pětina respondentů (22 %) očekává, že ceny v roce 2022 porostou (oproti tomu v létě 2021 předpokládalo růst přibližně 41 % dotázaných). Další pětina (20 %) očekává, že ceny v první polovině roku 2022 budou klesat, což je oproti předchozímu průzkumu nárůst o 14 %.

Průzkum důvěry na trhu private equity

Stáhnout zprávu (PDF, EN)

„Pokles Indexu není překvapivý, protože byl předtím na velmi vysoké úrovni. Zkušení investoři v našem regionu se možná na chvíli zastavují v procesu, protože ceny některých aktiv se staly neudržitelnými. Raději se tedy přeorientovávají na opatrnější a hodnotnější přístup ve svých aktuálních transakcích. Čekají také na jasnější situaci ohledně vývoje inflace a rostoucích úrokových sazeb." říká Dušan Ševc, partner Deloitte a lídr pro oblast private equity.