Private Equity Confidence Survey

Analýza

Průzkum důvěry na trhu private equity ve střední Evropě

Trh se mění ve prospěch kupujících, index klesl pod předpandemickou úroveň

Nejnovější index trhu private equity ve střední Evropě klesl těsně pod předpandemickou úroveň, což dokazuje, že rostoucí nejistota se propisuje i do tržního prostředí. Přesto téměř polovina subjektů, které obchodují na burze, plánuje nové investice. Vyplývá to z aktuálního Průzkumu důvěry na trhu private equity ve střední Evropě.

Náš tradiční Průzkum důvěry na trhu private equity ve střední Evropě sleduje měnící se nálady středoevropské investiční komunity každých šest měsíců již od roku 2003. Shromažďování odpovědí respondentů, ze kterých aktuální analýza vychází, probíhalo v červnu 2022.

Klíčová zjištění průzkumu:
  • Komplementáři chtějí investovat, celkem 49 % subjektů obchodujících na burze plánuje nové investice. Další pokles trhu snižuje spotřebitelskou důvěru, a to ve prospěch kupujících.
  • Přetrvávající zájem o obchodování na burze je zřejmě způsoben skutečností, že u akcií se očekává pokles ocenění, přičemž 14 % respondentů – tedy o polovinu více než v loňském roce – má pocit, že prodejci za posledních šest měsíců svá cenová očekávání snížili. Až 65 % respondentů navíc věří, že tento trend bude pokračovat i nadále.
  • Pipelines jsou stabilní, více než dvě třetiny (71 %) respondentů mají pocit, že v tomto ohledu je situace zhruba stejná jako před čtyřmi měsíci, a téměř pětina z nich (18 %) dokonce vnímá, že se situace zlepšila.
  • Likvidita pro transakce, které jsou založeny na pákovém efektu, může být dostupná obtížněji, neboť více než dvě třetiny subjektů obchodujících na burze (71 %) očekávají snížení dostupnosti dluhu, což je oproti minulému průzkumu (30 %) výrazný nárůst. 
  • ESG, takzvané ohleduplné a udržitelné podnikání a investování, se již stává nezbytnou součástí téměř každé komanditní společnosti. Více než polovina respondentů (53 %) uvedla, že jejich společnost implementovala investiční politiku, která zahrnuje faktory ESG, zatímco v předchozím průzkumu to bylo jen 30 % z nich.  

Průzkum důvěry na trhu private equity

Stáhnout zprávu (PDF, EN)

„Poté, co se po skončení pandemie prudce oživila spotřebitelská důvěra, se svět nyní potýká s inflací a konfliktem na Ukrajině, přičemž obojí má silný dopad na životy lidí a globální ekonomiku. Za téměř dvacet let průzkumu jsme vysledovali, že po každém otřesu přišlo ideální období pro uzavírání transakcí, zároveň rostla důvěra a zlepšovaly se ekonomické podmínky, a očekáváme, že tomu tak bude i tentokrát. Během pandemie navíc regionální subjekty obchodující na burze nabyly kolektivních zkušeností, díky nimž dokáží čelit nepříznivým vlivům a  obnovit růst,“  říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte.

„ESG je krok správným směrem. Očekáváme, že společností s ESG bude i nadále přibývat, protože co dříve z velké části bývaly jen pokyny poradenských firem ve věci udržitelnosti, je dnes nařízením na úrovni EU i jednotlivých zemí. Deloitte ve střední Evropě se v této oblasti stává aktivnějším aktérem a spolu s ním jde naše odvětví příkladem celému světu,“ říká Ivana Lorencovičová, Managing Partner Deloitte Czech & Slovak Republic a World Impact Leader Deloitte ve střední Evropě.