Služby

Auditor budoucnosti

Důvěra veřejnosti v auditory poklesla a odvětví je intenzivně sledováno ze všech stran. Znovu se objevily hlasy volající po roztříštění Velké čtyřky. Je jasné, že se nacházíme na křižovatce a že jakožto přední auditoři odpovědní za veřejné zájmy máme před sebou velký úkol znovu získat důvěru veřejnosti. Naše další kroky budou mít zásadní význam a my se musíme neúnavně snažit o zvýšení kvality auditu.

Význam technologií

Audit je profesí s dlouhodobou tradicí. Objevují se však názory, že jsou při auditu současných podniků stále ještě využívány techniky z minulého století. Jelikož vzniká mnoho podniků založených na inovativních technologiích, jako například umělá inteligence (AI), automatizace či robotika, rozvinuli jsme i my své postupy, aby naše audity odpovídaly komplexnosti dnešních společností. Máme za sebou již velké kroky v podobě zavedení nových auditních modelů založených na analytice a kognitivních technologiích a dále v této oblasti investujeme.

S pohledem do budoucna lze konstatovat, že profese auditorů bude v dalších letech stejně významná jako dnes. Pro nás to znamená rozhodnout se, zda zůstaneme stát na místě, nebo se přizpůsobíme potřebám budoucnosti a přesuneme soustředění na získávání nových dovedností a vývoj technologií. Pro nás existuje jen jediná možnost. Naše auditní práce je založená na důvěře a tudíž musíme vždy vynakládat vyšší úsilí, abychom poskytli ujištění externím stranám i širší veřejnosti.

Jak bude vypadat profese a jaký bude auditor v budoucnosti naznačuje tento článek.

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více