Služby

Core Audit

Díky využití nejmodernějších nástrojů mohou auditní odborníci členských firem skupiny Deloitte poskytovat auditní služby ve vysoké kvalitě a na špičkové úrovni, kterou značka Deloitte sama o sobě vyjadřuje a kterou od ní očekává odborná finanční i široká laická veřejnost.

V rámci celosvětové sítě členských firem Deloitte jsme vyvinuli efektivní auditní nástroje, zdroje a postupy, které našim odborníkům poskytují vše potřebné, aby mohli nabízet vysoce kvalitní auditní služby. Při poskytování těchto služeb dodržujeme nejvyšší standardy nezávislosti, profesionální objektivity a technické vyspělosti.

Náš mezinárodní přístup k auditu se používá soustavně po celém světě, zároveň nám však umožňuje pružně reagovat na jedinečné podmínky a komplexní požadavky našich klientů. Náš auditní přístup se zaměřuje na zevrubné pochopení problémů našich klientů v oblasti byznysu a řízení. Spojuje v sobě důkladné posouzení rizik, diagnostické procesy, auditní testovací postupy i průběžné hodnocení výsledků služeb poskytovaných našim klientům.

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více