Služby

Integrovaný externí audit

IT Audit

Posouzení interních kontrolních mechanismů a systémů relevantních z pohledu účetního výkaznictví pro ověření důvěryhodnosti účetního výkaznictví a dat.

Jaké služby nabízíme?

  • Audit interních kontrol v oblasti IS/IT relevantních pro finanční výkaznictví
  • Audit relevantních informačních systémů a související infrastruktury
  • Komunikace zjištěných nedostatků managementu společnosti společně se souvisejícími riziky a návrhem nápravných opatření

Hlavními přínosy služeb integrovaného externího auditu jsou:

  • Nezávislý objektivní pohled na oblast IS/IT,
  • Porovnání s všeobecně uznávanými standardy a postupy,
  • Výkon procedur v rámci statutárního auditu účetní závěrky

Kontakt

Ivan Voříšek

Ivan Voříšek

Senior manažer

Ivan Voříšek je senior manažerem pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Zaměřuje se na audity informačních systémů a informačních... více

Zdeněk  Lustig

Zdeněk Lustig

Senior manažer

Zdeněk Lustig je senior manažerem v týmu pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Kromě zastřešení aktivit obecných IT kontrol při ... více