Služby

Inteligentní technologie. Inteligentnější audity

Inovace

Auditní technologie Deloitte jsou součástí veškerých činností společnosti Deloitte a díky nim jsme schopni provádět audit inteligentněji. Naše technologie si poradí se zpracováním rozsáhlých objemů dat, jsou efektivní, předpovídají rizika a neustále se rozvíjejí. Naše cloudová auditní platforma byla navržena s cílem:

 • propojení řady našich technologií s našimi analytickými schopnostmi
 • škálování pro splnění potřeb našich klientů ‒ všech velikostí a ve všech odvětvích
 • snadného rozvoje ruku v ruce s modernizací technologií

Porozumění podnikání

Technologie je středobodem našeho auditu. Díky ní pracovní týmy spravují data, provádějí komplexní analýzy a vyvozují poznatky. Naše technologie nejen zpracovává soubory velkých dat, ale rovněž začleňuje a kombinuje nástroje využívané našimi auditory:

 • provádí optické rozpoznávání znaků, zpracování přirozeného jazyka a strojové učení
 • analyzuje trendy, regresi, rizika a odchylky
 • automatizuje procesy a rutinní kognitivní úlohy
 • agreguje data, a to jak strukturovaná, tak nestrukturovaná
 • přizpůsobuje se rozsahu, velikosti, kvalitě dat a odvětví

Transparentnost

Deloitte Connect je náš intuitivní cloudový klientský portál. Zvyšuje efektivitu, kvalitu, transparentnost a důvěru pracovních týmů v rámci celého procesu a napomáhá snižovat administrativní zátěž klienta díky:

 • snadnějšímu sdílení dokumentů a dat, zobrazování v reálném čase a sestavování časových harmonogramů
 • zvyšování transparentnosti, komunikaci, přesnosti, zdokonalování procesů a uzpůsobení konkrétním potřebám
 • předávání upozornění, sdělování stavu projektů a rozvrhů

Realizace auditu

Naši odborníci mají k dispozici nástroje pro efektivní a bezpečný sběr a správu velkých souborů dat. Níže uvádíme příklady nástrojů, které využíváme:

 • Icount: umožňuje auditorům přesně a efektivně sbírat data na mobilních zařízeních a nahrávat je z externího prostředí do bezpečné online databáze.
 • Risk Matrix: zobrazuje vzájemný vztah mezi jednotlivými účty díky tomu, že pracuje s finančními i nefinančními ukazateli a hodnotami. Účelem je lépe porozumět podnikání klienta, aby bylo možné během fáze plánování včas identifikovat rizikové oblasti a během finálního auditu provést přesnější „roll-forward“ postupy. Poskytne klientovi cenné informace a zjištění, jako např. nespolehlivé měsíční výkaznictví, nedostatky v interních kontrolách, mezery v controllingu kvůli neschopnosti objasnit klíčové trendy apod. Spolu s klienty využíváme nástroj v různých datových souborech (např. posouzení projektů, výkonnosti poboček), díky čemuž jsme schopni pro klienta identifikovat společnosti nebo projekty, jejichž chování se odchylují od normy a mohou vyžadovat další pozornost.
 • Alchemy: aplikace byla navržena s cílem integrovat složitá data klientů v databázi, podporovat posouzení rizik pomocí řešení datové analytiky, automatizovat auditní postupy tak, aby se zlepšil efektivní výkon auditu u malých a středních podniků. Alchemy pomáhá klientům mnoha způsoby. Díky detailnímu testování vstupních údajů jsou data našich klientů podrobena důkladnému testování kvality, což pomáhá klientům pročistit jejich databáze a odstranit případné chyby. Jakmile jsou data nahrána, zkracuje se čas, jejž zaměstnanci účetního oddělení musí auditu věnovat, protože již není třeba pokládat základní otázky díky tomu, že význam je teamu znám. Obraty a detailní záznamy v dílčích i hlavních účetních knihách může identifikovat přímo auditní tým.

Kontakt

Michal Černý

Michal Černý

Ředitel

Michal Černý je ředitelem v oddělení auditu ve společnosti Deloitte Česká Republika. Má již parnáct let zkušeností s auditorskou činností, ve společnosti Deloitte začal pracovat v roce 2003. Je členem... více