Služby

Outsourcing interního IT auditu

IT Audit

Posouzení IS/IT prostředí dle specifických požadavků klienta, zjištění nedostatků a návrh opatření k jejich nápravě dle aplikovatelných standardů.

Jaké služby nabízíme?

  • Realizace auditu dle interní metodiky společnosti Deloitte či klienta s ohledem na aplikovatelné mezinárodní standardy, např. COBIT, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 20000 (s možnou spoluprací s oddělením interního auditu klienta)
  • Komplexní posouzení IS/IT prostředí společnosti a identifikace rizik
  • Sestavení auditní zprávy se zjištěnými nedostatky, souvisejícími riziky a navrženými opatřeními k nápravě identifikovaných nedostatků

Hlavními přínosy služeb Interního IT auditu jsou:

  • Objektivní posouzení dle postupů a standardů odpovídajících potřebám a specifikům auditované společnosti,
  • Posouzení souladu s legislativními požadavky (např. SOX, ČNB),
  • Nezávislý objektivní pohled na oblast IS/IT pro potřeby managementu,
  • Zvýšení celkové úrovně IS/IT bezpečnosti a kvality interních IS/IT procesů.

Kontakt

Ivan Voříšek

Ivan Voříšek

Senior manažer

Ivan Voříšek je senior manažerem pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Zaměřuje se na audity informačních systémů a informačních... více

Zdeněk  Lustig

Zdeněk Lustig

Senior manažer

Zdeněk Lustig je senior manažerem v týmu pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Kromě zastřešení aktivit obecných IT kontrol při ... více