Služby

Snížení zátěže zaměstnanců klienta

Inovace

Vzhledem k aktuální dostupnosti technologií by zaměstnanci klienta měli trávit méně času plněním potřeb spojených s auditem jejich společnosti. Proto se snažíme snižovat administrativní zátěž klientů, zabraňovat nepříjemným překvapením, zaměřovat se na kvalitu auditu a zvyšovat dodanou hodnotu tak, že se díky transparentním postupům a inteligentní automatizaci neustále přizpůsobujeme a jsme flexibilní. Tohoto stavu dosahujeme několika způsoby:

  • Laboratoře pro ucelený proces plánování a přechodu. Pomáhá nám navrhnout proces, který pokryje všechny hlavní problémy a časové harmonogramy společnosti klienta, týmů a auditních výborů Laboratoř rovněž využíváme ke stanovení kombinace technologií, které mají být použity s přihlédnutím ke stavu dat společnosti klienta, odvětví a regulatorním faktorům. 
  • Viditelnost, transparentnost a sdílení informací. Pomocí digitálního portálu Deloitte Connect s klienty sdílíme digitální informace. Díky tomu se zlepšuje efektivita, komunikace a přesnost. Tento nástroj rovněž přispívá k lepšímu rozhodování na základě včasného informování příslušných osob o relevantních podrobnostech.
  • Neustálá flexibilita. S postupem auditu nepolevujeme ve vývoji a nepřestáváme se přizpůsobovat změnám. Jsme schopni zapojit další nástroje, rychle najít řešení problémů, vyvinout a zapojit novou analytiku a dosáhnout zlepšení procesů pro budoucí audity.

Kontakt

Michal Černý

Michal Černý

Ředitel

Michal Černý je ředitelem v oddělení auditu ve společnosti Deloitte Česká Republika. Má již parnáct let zkušeností s auditorskou činností, ve společnosti Deloitte začal pracovat v roce 2003. Je členem... více