Článek

Chytrý chov hospodářských zvířat

Potenciál digitalizace v globálním zásobování masa

Poptávka po mase během posledních desetiletí zásadně vzrostla. To souvisí nejen s narůstající populací, ale také s rostoucími příjmy obyvatel. Globální produkce se za posledních 50 let zčtyřnásobila, a to z 80 milionů tun na 300. Dopady na životní prostředí a čerpání zdrojů jsou přitom nemalé. Zvládneme využít moderní technologie k dosažení udržitelné produkce masa? Jaký potenciál má digitalizace ve výrobě a zásobování?

Sektor chovu hospodářských zvířat dnes využívá jednu třetinu orné půdy a 8 % vody. Odvětví nese svůj díl odpovědnosti za odlesňování nebo snižování biologické rozmanitosti a celosvětově tvoří 15 % CO2 emisí. Produkce masa představuje pro životní prostředí velkou zátěž. S vidinou stále se rozrůstající populace, narůstajícího bohatství lidí a tedy i vyšší spotřeby masa stojí před odvětvím velké výzvy. Předpoklady hovoří až o produkci 500 milionů tun masa v roce 2050. Sektor bude muset reagovat na poptávku, zajistit neměnnou kvalitu, stavět na udržitelnosti a soustředit se na ochranu životního prostředí.

Klíčové oblasti

Celosvětové zavádění osvědčené praxe
Mezi jednotlivými sektory a zeměmi existují propastné rozdíly v produktivitě a výkonech. Digitalizace může usnadnit, urychlit i zlevnit zavádění a rozšíření ověřené praxe, která dokáže zdokonalit pracovní metody.

Přesné krmení
Digitalizace umožňuje správné nastavení množství krmiva, nastavení ideálního složení potravy a určení vhodného času krmení, a to pro každé zvíře zvlášť. Zavedení přesného podávání potravy má potenciál snížit produkované emise až o 13 %.

Chytré nakládání s odpadem
Každoročně jde do odpadu okolo 20 % produkce masa. I přestože většina je vyhazována až zákazníkem, příčiny leží napříč celým procesem, příkladem může být špatné balení potravin nebo nedostatečná kvalita masa. Využívat data a využívat je správně je klíčové. Můžeme tak získat přehled o tom, co z toho co bylo vyrobeno, skončilo v koši apod.

Monitorování zdraví zvířat a životních podmínek
Zdravotní problémy a onemocnění mohou snížit efektivitu výroby až o 33 %. Díky moderním technologiím můžeme shromažďovat celou řadu dat, které umožňují zlepšit zdraví zvířat a produkci zefektivnit.

Snížení spotřeby hovězího masa
Odklon od konzumace hovězího masa může snížit produkované emise až o 28 %. Digitalizace může umožnit změnu v poptávce po hovězím mase. Díky crowdsourcing platformám a ICT lze hledat nové způsoby, jak efektivně komunikovat výhody spojené s nižší konzumací hovězího masa.

Smart Livestock Farming - Potential of Digitalization for Global Meat Supply
Považujete tyto informace za užitečné?