Industry 4.0: Are you ready?

Článek

Průmysl 4.0: Jste připraveni na další revoluci?

Podle průzkumu Deloitte 87 % respondentů očekává, že čtvrtá průmyslová revoluce povede k větší sociální a ekonomické rovnosti a stabilitě. Dva ze tří si myslí, že byznys bude mít na formování budoucnosti Průmyslu 4.0 větší vliv, než vlády a další subjekty.

Každá revoluce s sebou přináší disrupci, Průmysl 4.0 není výjimkou. To sice způsobuje určitá rizika, ale současně i obrovské příležitosti: pro nové produkty a služby, lepší způsoby v nabízení služeb zákazníkům, nové typy pracovních míst i zcela nové obchodní modely. Rozdíl je ale v tom, že Průmysl 4.0 propojuje fyzický svět s tím digitálním takovou rychlostí, jakou s předchozími průmyslovými revolucemi nelze srovnávat. Do veškerého lidského konání přitom významnou měrou začleňuje data, analytiku i mobilitu.

Výsledky průzkumu Deloitte mezi 1 600 respondenty z 19 zemí naznačily, že vedoucí pracovníci sice koncepčně chápou význam změn, které Průmysl 4.0 přinese, už si ale nejsou jisti tím, jak z nich vytěžit co nejvíce.

The Fourth Industrial Revolution is here - are you ready?

Vedoucí pracovníci vs. čtvrtá průmyslová revoluce:

  • Pouze 14 % respondentů je přesvědčeno o tom, že jejich podniky jsou připraveny plně využít změny spojené s průmyslem 4.0.
  • Jen čtvrtina dotazovaných uvedla, že pro Průmysl 4.0 mají ty správné pracovníky s potřebnými dovednostmi pro rozvoj této oblasti, 86 % však tvrdí, že dělají vše pro to, aby takovou pracovní sílu vytvořili. Odpovědi ale ukazují na to, že témata spojená s lidskými zdroji mají spíše nízkou prioritou.
  • 87 % dotazovaných věří, že Průmysl 4.0 povede k větší rovnosti a stabilitě. Tři čtvrtiny říkají, že podniky budou mít při formování budoucnosti mnohem větší vliv než vlády a jiné subjekty.
  • Vedoucí pracovníci si uvědomují, že nejsou připraveni využívat změny spojené s průmyslem 4.0, nevede to však ke změně jejich strategie.
  • Méně než čtvrtina těchto respondentů věří, že jejich vlastní organizace mají velký vliv na kritické faktory, jako jsou vzdělávání, udržitelnost a sociální mobilita.

Nová studie Deloitte „Čtvrtá průmyslová revoluce je tady – jste připraveni?“ odpovídá nejen na otázku, zda jsou vládní instituce, společnosti a jejich vedoucí pracovníci připraveni na Průmysl 4.0, ale hlavně, jak dokáží využít jeho potenciálu. Průzkum jsme provedli v 19 zemích mezi 1 600 pracovníky. Podívejte se na výsledky, stáhněte si kompletní studii (PDF).

Považujete tyto informace za užitečné?