Průmysl 4.0

Článek

Průmysl 4.0

Síla změny

Označení Průmysl 4.0 je příslibem nové průmyslové revoluce, která propojí moderní výrobní a provozní postupy s chytrými digitálními technologiemi. Smyslem je vytvoření digitalizovaných podniků, které nejenže budou fungovat na principech interkonektivity a autonomie, ale budou rovněž schopny komunikovat, analyzovat a využívat data. Co všechno Průmysl 4.0 představuje? Jaké možnosti nabízí? A co všechno může změnit?

Průmysl 4.0 označuje kroky, díky kterým se chytré, propojené technologie stanou trvalou součástí nejen samotných podniků, ale také nezbytnou oporou pro jejich zaměstnance. Průmysl 4.0 s sebou také přináší nové nástroje a postupy – například robotiku, analytiku, umělou inteligenci a kognitivní technologie, nanotechnologie, kvantovou kybernetiku, Internet věcí nebo aditivní výrobu.

I když se kořeny Průmyslu 4.0 nachází ve výrobě, představuje tato iniciativa více než jen pouhou výrobu. Díky chytrým, propojeným technologiím je možné změnit způsob, jakým jsou součástky a produkty navrhovány, vyráběny a používány. Koncept navíc mění podniky jako takové. Ovlivňuje způsob, jak společnosti pracují s informacemi a jak je dokáží využít ve snaze dosáhnout lepších výsledků. Průmysl 4.0 může přenastavit pravidla fungování výroby, provozu podniků, chování zaměstnanců, a dokonce i celé lidské společnosti.

Jaké oblasti byznysu Průmysl 4.0 ovlivňuje?

  • Produkty – nové produkty a rozšíření nabídky, nové byznys modely, vývoj výrobků a postupů
  • Dodavatelský řetězec – dodavatelská síť a logistika, plánování a inventář
  • Zákazníci – zkušenosti zákazníků, prodej a marketing, podpora prodeje
Považujete tyto informace za užitečné?