Automobilový průmysl v ČR

Analýza

Průzkum Deloitte: Automobilový průmysl v ČR

Pouze 5 % respondentů uvažuje o tom, že by výrobu přesunuli do jiné země střední Evropy

Jaké jsou hlavní konkurenční výhody a nevýhody automobilového průmyslu v České republice? Co výrobci očekávají od dodavatelů, a jak je to naopak? Odpovědi přináší průzkum Deloitte provedený v roce 2017 mezi zástupci automobilového průmyslu.

Klíčová zjištění:

  • Naprostá většina respondentů (95 %) neuvažuje v příštích pěti letech o přesunu výroby.
  • Za největší konkurenční výhody ČR respondenti považují nízké náklady na práci, dostupnost grantů a pobídek a ceny energií.
  • Mírně navýšit výrobu plánuje v příštích 5 letech 60 % respondentů.
  • Mezi překážky v konkurenceschopnosti podle účastníků průzkumu patří spolehlivost právního systému, vzdělávací systém a infrastruktura/logistika.
Vyhlídky automobilového průmyslu - Průzkum 2017

„Celkově se vyhlídky automobilového průmyslu v ČR jeví jako optimistické, představitelé podniků si uvědomují možná rizika i příležitosti a plánují na ně reagovat. Přetrvávajícími problémy jsou nespolehlivost právního systému, systém vzdělávání a infrastruktura země,“ shrnuje závěry Petr Michalík, partner Deloitte.

Zajímavá zjištění přinesl průzkum také v kontextu investičních pobídek nebo očekávání výrobců od dodavatelů a naopak. Zajímá vás více? Stáhněte si studii Vyhlídky automobilového průmyslu – průzkum pro rok 2017 (PDF).

Považujete tyto informace za užitečné?