Analýza

Hospodářské následky pandemií v dějinách lidstva

Věděli jste, že nejstarší zdokumentovanou pandemií v dějinách lidstva je s největší pravděpodobností epidemie moru, která v letech 430-427 před naším letopočtem přispěla k porážce Atén Spartou a způsobila smrt 25-30 % tehdejší aténské populace? Nebo že náklady spojené s pandemií SARS z roku 2003 dosáhly v globálním měřítku zhruba na 40 miliard USD? Pandemiím zkrátka lidstvo čelilo od pradávna. Žádná z nich ale neměla tak obrovské ekonomické dopady jako současná vlna koronaviru, která se řadí mezi nejzávažnější pandemické události v dějinách lidstva.

V moderních dějinách si přívlastek nejhorší pandemie přivlastnila španělská chřipka, které v letech 1918 až 1919 podlehlo 40-50 milionů lidí. Pandemie zasáhla Evropu v době, kdy většina mužů byla zapojena do války – udržet v chodu poskytování veřejných služeb při vysoké chorobnosti a úmrtnosti tak bylo velmi obtížné. Logicky pak přišel propad v maloobchodních tržbách. Výjimku tvořila lůžka, po nichž se naopak poptávka zvýšila, jelikož lékaři předepisovali klid na lůžku jako prostředek k léčbě této chřipky.

Na základě dat ze Spojených států pak bylo zjištěno, že velké úmrtnosti lidí produktivního věku lze přičíst zvýšený počet zkrachovaných podniků. Státy, kde byla úmrtnost v letech 1919-1921 vyšší, zaznamenaly v tomto období také větší počet zkrachovalých podniků a větší propad příjmů na hlavu. 

Mor, ebola, španělská chřipka, HIV/AIDS, prasečí chřipka, SARS, MERS nebo koronavirus způsobující onemocnění COVID-19. To je pouze stručný výčet pandemií, jimž lidstvo doposud čelilo. V analýze Křehkost prosperity: Pandemie v dějinách a jejich hospodářské následky jsme se podívali, jakým způsobem ovlivnily chod dějin. 

Křehkost prosperity: Pandemie v dějinách a jejich hospodářské následky

Ekonomika v době pandemie koronaviru

Hospodářská politika v Česku i zahraničí

Žádná krize ani recese, jimž svět doposud čelil, nedokázaly ochromit světové ekonomiky ve stejném rozsahu, jako nyní koronavir SARS-CoV-2 a preventivní opatření, která s ním souvisejí. Přečtěte si naše ekonomické prognózy.

Považujete tyto informace za užitečné?