Článek

Leadership v době koronaviru

Základní pravidla pro CEO

Podniky se nacházejí v různých fázích zavádění preventivních opatření a řešení dopadů pandemie COVID-19. Ty se pochopitelně liší dle geografie i odvětví. Jaké nároky ale aktuální krize klade na lídry a management? Jak mohou pomocí svých schopností firmu vyvést z krize?

Svět se mění, aktuální situace klade zcela nové a zvýšené požadavky na CEO. V našem článku The heart of resilient leadership: Responding to COVID-19 shrnujeme pět základních kvalit silného leadershipu, s jejichž pomocí se vám může podařit zmírnit dopady COVID-19 krize.

Zkušenosti z předchozích krizí, jimiž bylo lidstvo i firmy vystaveny v minulosti, ukazují, že se z pohledu firem odehrávají ve třech rámcích:

Reakce. Podnik řeší aktuální situaci a řídí kontinuitu svých procesů.
Zotavení. Společnost zavádí nová opatření, učí se z nových situací, stává se odolnější.
Prosperita. Snaha o návrat do normálních kolejí, posílení z krizového vývoje.

Odpovědnost nad všemi těmito fázemi mají CEO a vrcholový management a cíl je jasný: zavést taková opatření, aby se zmírnily dopady krize z krátkodobého i dlouhodobého pohledu. Co pomůže?

1. Nejste v tom sami. Buďte empatičtí!

Ty nejtěžší věci mohou být v krizi paradoxně těmi nejlehčími. Primárně vám jde o záchranu firmy, je to váš byznys, je to logické. Nezapomínejte ale na vaše zaměstnance, zákazníky a celý ekosystém, v němž se pohybujete. Vžijte se do jejich kůže. Buďte empatičtí, ale současně racionální. Ukažte, že jste opravdový lídr, který má firmu a její výkonnost pod kontrolou.

Inspirujte se od lídrů z Číny, kteří po propuknutí epidemie svým zaměstnancům umožnili flexibilní práci a home office. Ve výrobních podnicích přejít na práci z domova pochopitelně nešlo, tak „alespoň“ své zaměstnance vybavili ochrannými pomůckami a nabídli jim psychickou podporu. Bezpečnost na prvním místě.

2. Zřiďte krizové středisko

Zřiďte krizové řídící středisko a ujistěte se, že má vždy v daném čase k dispozici všechny podstatné informace. Snažte se zachovat kontinuitu podnikání a financování, posilte dodavatelský řetězec – zůstaňte v kontaktu se svými zákazníky.

3. Vytvořte si ekonomické scénáře pro všechny trhy

Síla managementu a lídrů se projevuje tak, že jsou o krok napřed. Snaží se předjímat vývoj situace, nacházet nové obchodní modely a podnítit inovace. Klíčové je zajistit cash flow a shrnout ekonomické dopady a vytvořit krizové scénáře pro všechny trhy, s nimiž spolupracujete. Od mírných po střední až po nejkritičtější možné varianty. 

Definujte si, které produkty, služby, zákaznické segmenty, obchodní linie i zaměstnanecké segmenty jsou nejdůležitější pro zachování kontinuity všech procesů.

4. Posilte digitální kapacity vaší firmy

Kvůli karanténě a dalším opatřením, která mají zamezit šíření viru, jsme se ocitli v digitální sféře. To znamená, že je nezbytné prioritizovat a vytvořit odpovídající technické zázemí, poskytnout vzdálený přístup smluvním partnerům a třetím stranám, získat licence pro nástroje umožňující spolupráci. A pochopitelně všechny procesy i data zabezpečit. Ujistěte se, že vaše IT oddělení má zelenou pro realizaci všech těchto klíčových kroků i odpovídající řešení i nástroje.

5. Dostaňte všechny procesy pod kontrolu

Organizace uprostřed krize čelí návalu naléhavých problémů. Silný leadership je schopen identifikovat nejpalčivější problémy, stanovovat prioritní oblasti, které mohou rychle eskalovat a způsobovat další problémy, a hledat na ně efektivní řešení.

Nastavte pevně daný rámec, buďte ale pružní a umožněte autonomii.

Považujete tyto informace za užitečné?