Článek

Zotavování businessu po pandemii

Od záchranných kroků k plánům pro budoucnost

Dopady krize se už stačily promítnout do všech odvětví a tak na řadu přichází klíčové otázky: jaké celospolečenské změny přijdou po jejím odeznění a jaké budou celkové dopady krize? A odezní vůbec? Ať už budou odpovědi jakékoliv, jisté je jen to, že na krizi se musíme začít dívat jako na příležitost. Na příležitost, která organizaci může posunout o krok vpřed. Globální pandemie koronaviru totiž přepsala jakákoliv pravidla i businessové plány.

Mezi hlavní otázky, které si teď management musí klást, patří hlavně to, na čem při zotavování záleží nejvíce každé ze zaangažovaných stran, včetně akcionářů firmy, a jak bude firma i nadále fungovat v celém ekosystému, tedy s ohledem na dodavatele, odběratele a další instituce, které ovlivňují její činnost. A na čem bude záležet, až se společnosti jako celku začne opět dařit. Je v kompetencích firem, aby doopravdy splnily to, k čemu se zavázaly? Jak management monitoruje a měří úspěšnost kroků při řešení dopadů krize?

Svět se změnil. V našem druhém článku Leadership v době koronaviru The essence of resilient leadership: Business recovery from COVID-19 jsme shrnuli základní kroky, které vám pomohou na cestě k zotavování se po koronavirové krizi.

Základem úspěchu je transparentnost, a to i tehdy, když vzhledem k situaci stále nejsou k dispozici ty správné odpovědi, které by firmu nasměrovaly k dalším cílům.

Pět klíčových kroků na cestě k zotavování po pandemii
  1. Obnovení růstu výnosů
  2. Zvýšení marží a ziskovosti
  3. Optimalizace aktiv, pasiv a likvidity
  4. Urychlení digitální transformace
  5. Zohlednění očekávání akcionářů a dalších stran

Vytvoření odolné firmy, která ustojí podobné výkyvy i do budoucna, už není cílem, nýbrž způsobem, jak přežít v novém společenském uspořádání po pandemii. Odolná organizace totiž není taková, která se jednoduše dokáže vrátit do stavu, v němž byla před krizí. Ale spíše ta, která se díky krizové situaci a prostřednictvím svých leaderů dokázala transformovat.

Přečtěte si celý článek s praktickými tipy, jak ustát dopady pandemie na váš business.

Považujete tyto informace za užitečné?