Řešení

Řízení peněžních toků během krize 

Cash flow napříč dodavatelským řetězcem

Primární je v současné době ochránit zaměstnance, porozumět rizikům pro podnikání a řídit dodavatelský řetězec, který je ovlivněn opatřeními, jež mají zabránit dalšímu šíření nákazy. S ohledem na aktuální situaci se řízení peněžních toků bude muset stát nedílnou součástí strategického plánování firem při zohledňování rizik spojených s rozšířením nového koronaviru COVID-19.

Co je vhodné zvážit?
  • Ujistěte se, že máte nastavený rámec pro řízení rizik dodavatelského řetězce
  • Zajistěte, aby vaše vlastní financování zůstalo životaschopné
  • Přemýšlejte jako CFO, napříč celou společností
  • Zaměřte se na konverzní cyklus „cash-to-cash“
  • Zvažte alternativní možnosti pro financování dodavatelského řetězce
  • Auditujte závazky a transakce spolu s dodavateli
  • Pokud je to možné, přejděte z fixních na variabilní náklady
  • Zkontrolujte šíři vašeho pojištění, a jaká rizika pokrývá
  • Přemýšlejte tzv. „out-of-the-box“, rozhodnutí posuzujte v širším kontextu

Firmám doporučujeme, aby posoudily potenciální rizika v dodavatelském řetězci a mezi zákazníky a vyvinuly vhodná opatření, která budou reagovat na různé scénáře a další vývoj situace. 

Kontaktujte nás

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Petr Skotnica

Petr Skotnica

Assistant Director

Petr nastoupil do Deloitte v Praze v roce 2021 a je zodpovědný za poradenství v oblasti korporátního bankovnictví, dluhového financování a kapitálových trhů. V bankovním sektoru Petr působí přes 27 le... více

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Ředitel

Lukáš je ředitelem pro oblast provozu dodavatelských řetězců a sítí v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika. Jeho tým se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti dodavatels... více