Sneaker

Článek

Přínosy analytiky

Výsledky jsou doma

Je nám potěšením sdílet výsledky nedávného Průzkumu přínosů analytiky. Tento průzkum byl veden formou online dotazníků a rozhovorů s vedoucími pracovníky z 35 společností v Severní Americe, Číně a Velké Británii. Rozhovory byly sledovány či vedeny myšlenkovým lídrem analytiky a autorem, panem Thomasem H. Davenportem, hostujícím profesorem na Harvard Business School.

Cílem průzkumu bylo lepší pochopení současného stavu analytické připravenosti v předních společnostech – a toho, co může přinést budoucnost.

Výsledky šetření byly začleněny do Zprávy o přínosech analytiky, která zkoumá, jak společnosti analytiku využívají za účelem podpory rozhodování, jakým výzvám čelí a jaká hodnota je realizována.

Průzkum

Klíčová zjištění tohoto průzkumu zahrnují následující:

  • Analytika je zde. Analytika je významným zdrojem pro společnosti, které přijímají rozhodnutí týkající se jejich budoucnosti, přičemž méně než 20% společností nevyužívá analytiku k podpoře strategických rozhodnutí.
  • To nejlepší teprve přijde. Celých 96% respondentů cítí, že analytika se během následujících tří let stane pro společnosti významnější.
  • Klíčové překážky vycházejí najevo. Společnosti budou muset překonat několik klíčových překážek, z nichž nejproblematičtější je řízení dat a přístup k talentům.
Infografika
Považujete tyto informace za užitečné?