Actionable Customer Segmentation

Řešení

Segmentace zákazníků

Velké množství společností používá segmentaci, aby lépe porozuměly svým zákazníkům. Často ji však obtížně aplikují. Víte, co motivuje zákazníky k přesunu ze segmentů s nízkou hodnotou do segmentů s vysokou hodnotou? Aplikovatelná segmentace zákazníků přináší přesně tento typ poznatků.

Aplikovatelná segmentace zákazníků je analýza, která zpracovává charakteristiky zákazníků, přičemž vytváří segmenty o maximální vnitřní homogenitě a vnější heterogenitě.

Řešení

Tým společnosti Deloitte pro pokročilou analytiku má zkušeností s tvorbou a aplikací segmentace v zákaznickém prostředí B2C i B2B. Segmentace může fungovat nezávisle, nebo může sloužit jako ukazatel v jiných analytických modelech, které se detailněji zaměřující na konkrétní obchodní problémy, jako je např. retence, akvizice, cross-sell atd. Ať už řešení vašeho požadavku vyžaduje samostatnou segmentaci či segmentaci v rámci jiného řešení, vždy záleží na analýze konkrétního požadavku a daného problému. Vždy doporučíme, vytvoříme, budeme aplikovat a otestujeme to nejlepší řešení s nejlepším výsledkem. Ujišťujeme se, že zvolená metoda segmentace je transparentní a že její výsledky přináší maximální vnitřní homogenitu a vnější heterogenitu segmentů.

Použitím behaviorální segmentace jsme zlepšili model obsluhy  korporátní klientely přední polské banky a určili nejvhodnější obsluhu pro nové klienty. Finanční dopad dosahoval 4 miliony eur ročně.

Kontaktujte nás

Veronika Bauer

Veronika Bauer

Senior manažerka

Veronika je senior manažerkou v oddělení Pokročilé analytiky. Specializuje se hlavně na end-to-end analytická řešení pro klienty z finančního, energetického a retail sektoru. Veronika se zaměřuje na p... více

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v týmu Analytics & Information Management v oddělení poradenství Deloitte Česká republika. S oblastí datové analytiky má již více než 6 let zkušeností. Jelikož měl vždy blíže k bus... více