Služby

Supply Chain založený na algoritmu​

End-to-end řešení pro retailové organizace​

Výzva​

Plánování dodavatelského řetězce (SCP) je obtížnější než kdykoli předtím kvůli měnícím se preferencím nakupujících, pokračujícímu růstu elektronického obchodování a nepředvídaným narušením.

Pro zavedené firmy je plánování více než pouhé vytvoření jednotkového plánu pro doplnění zásob. Může rovněž zahrnovat vytváření přehledů o kapacitě nebo nadcházejících pracovních požadavcích, poskytování vstupů pro společné plánování s dodavateli nebo přijímání dlouhodobějších plánovacích rozhodnutí ohledně možností dodavatelsko-odběratelské sítě.

Řešení​

Platforma Algoritmického plánování dodavatelského řetězce (SCP) je uceleným řešením pro maloobchodní firmy.

Platforma má inteligentní modul předpovědi, který do předpovědi vývoje prodeje zapojuje standardní statistické prognózy i umělou inteligenci a strojové učení. Podporuje rozhodovací procesy obchodů nebo doplňování zásob distribuční sítě na základě prognózy a zajišťuje předpovědi dopadů na celý podnik. Zároveň umožňuje stanovit konkrétní cíle pro správu dostupnosti v celé firmě, v konkrétním obchodě či na úrovni skupiny obchodů.

Na základě těchto cílů může platforma optimalizovat stavy zásob a objednávat množství každého jednotlivého produktu. Tím se zajistí vyšší dostupnost na skladě (úroveň služeb), přesnější prognóza, nižší úroveň udržování zásob a menší úsilí při objednávání. Přesnou předpověď všech vylepšení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) lze simulovat předem. Naše platforma může poskytnout propojení mezi strategickými rozhodnutími, různými omezeními a realizací na provozní úrovni v podobě plánování dlouhodobých či střednědobých scénářů. 

Supply Chain založený na algoritmu - plánování

image

Výhody​

Výhody jsou patrné v následujících oblastech: zvýšení výnosů, zlepšení marže a dostupnosti zboží (On-Shelf Availability - OSA), snížení objemu skladových zásob a snížení pracovního kapitálu.

Na základě více než 100 úspěšných realizací se prodeje zlepšily o 3-5 %, marže o 2-7 %, OSA o 99%+; objem skladových zásob se snížil o 20-30 % a pracovní kapitál se snížil o 25 % 

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více