Služby

NIUMAD

Jak proměnit proces vysílání pracovníků v konkurenční výhodu

Situace​

Vyslaný pracovník je zaměstnanec dočasně vyslaný svým zaměstnavatelem do jiného členského státu EU za účelem poskytování služeb.​

Toto však vyžaduje registraci dle evropské směrnice o vysílaných pracovnících (PWD). Podle ní jsou zaměstnavatelé povinni informovat úřady o podrobnostech vyslání. V každém státě je jiný formulář a jiný proces. Některé země používají online formuláře, jiné šablony ve Wordu. Některé registrace lze zaslat e-mailem, jiné poštou. Jedná se tedy o poměrně složitý proces.​

Řešení​

NIUMAD je online služba, která shromažďuje požadované údaje o vysílaných pracovnících. Nabízí řešení pro společnosti, jejichž zaměstnanci cestují do zahraničí a potřebují s touto komplikovanou registrací pomoci.​

Aplikace NIUMAD sbírá potřebná data od uživatelů v různých regionech v požadované kvalitě. Webová stránka slouží jako vstupní formulář pro vysílané pracovníky, do které zadávají podrobnosti o svých služebních cestách. Tato služba umožňuje ověřování dat v okamžiku odeslání, čímž je zajištěno, že jsou vyplněny všechny potřebné údaje.​

Každý klient má svou vlastní instanci NIUMAD, kterou lze nastavit podle jeho požadavků a potřeb. Toto zajišťuje, že je registrace rychlejší a uživatelsky přívětivější, což vede k výrazné úspoře času pro vysílaného pracovníka i společnost.​

NIUMAD má dvě rozhraní: Cestovatel a Správa. ​

V rozhraní Cestovatel mohou uživatelé jednoduše zadávat nové služební cesty. Je zde také záložka Historie, která ukazuje předchozí služební cesty. Ty lze například přidat do oblíbených nebo je zopakovat.​

Rozhraní Správa umožňuje vedení společnosti správu všech aspektů rozhraní Cestovatel. Uživatelé tohoto rozhraní mohou navíc vytvářet nové otázky a společnosti, upravovat je, sdružovat do logických celků a překládat do mnoha jazyků.​

image

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více