Branch Network Optimization

Řešení

Optimalizace sítě poboček

Problém

Mají vaše maloobchodní pobočky optimální pokrytí vašich stávajících a potenciálních klientů? Odpovídá vaše pokrytí zvyklostem a typickému chování klientů? Je možné předvídat změnu (zmenšení/rozšíření) sítě poboček?

Rozhodnutí ohledně výběru umístění nových poboček se obvykle neopírají o datové a analytické přístupy. Výsledkem jsou nedostatečně výkonné sítě poboček či jejich nedostatečně vytěžený potenciál.

Řešení

Optimalizace sítě poboček je analytický nástroj společnosti Deloitte, který našim klientům umožňuje získat přehled o situaci na trhu a monitorovat síť poboček.

Tento nástroj může také pomoci s analýzou nejvhodnějšího produktového portfolia pro konkrétní pobočky a jejich konkrétní zákazníky. Pro každou pobočku je napočítávána spádová oblast spolu se skupinami doplňků a komplementů. To klientům umožňuje lépe porozumět prodejním strategiím, prodejním cílům a lokalizovaným motivačním systémům.

Náš dashboard zobrazující údaje v reálném čase vedení umožňuje denně sledovat změny a rychle na ně reagovat.

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více