Branch Network Optimization

Řešení

Optimalizace sítě poboček

Problém

Mají vaše maloobchodní pobočky optimální pokrytí vašich stávajících a potenciálních klientů? Odpovídá vaše pokrytí zvyklostem a typickému chování klientů? Je možné předvídat změnu (zmenšení/rozšíření) sítě poboček?

Rozhodnutí ohledně výběru umístění nových poboček se obvykle neopírají o datové a analytické přístupy. Výsledkem jsou nedostatečně výkonné sítě poboček či jejich nedostatečně vytěžený potenciál.

Řešení

Optimalizace sítě poboček je analytický nástroj společnosti Deloitte, který našim klientům umožňuje získat přehled o situaci na trhu a monitorovat síť poboček.

Tento nástroj může také pomoci s analýzou nejvhodnějšího produktového portfolia pro konkrétní pobočky a jejich konkrétní zákazníky. Pro každou pobočku je napočítávána spádová oblast spolu se skupinami doplňků a komplementů. To klientům umožňuje lépe porozumět prodejním strategiím, prodejním cílům a lokalizovaným motivačním systémům.

Náš dashboard zobrazující údaje v reálném čase vedení umožňuje denně sledovat změny a rychle na ně reagovat.

Kontaktujte nás

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více

Gabriela Tvrdíková

Gabriela Tvrdíková

Senior manažerka

Gabriela Tvrdíková má více než 12 let zkušeností s interním a forenzním auditem, due dilligence a s přezkumy provozu či dodržování právních předpisů u klientů z nejrůznějších odvětví. Paní Tvrdíková m... více