Řešení

Dokážete odhadnout, zda bude váš klient platit své závazky?

Hodnocení kreditního rizika

Kreditní riziko patří k nejvýznamnějším rizikům finančních institucí vůbec, existuje tedy velký tlak na jeho včasné a efektivní odhalení. Současné nástroje odhadování kreditního rizika zřídkakdy využívají všechny dostupné datové zdroje, zejména pokud jde o nestrukturovaná data uvnitř i vně firmy, a často nejsou schopny upozornit na potenciální problém v reálném čase.

Deloitte vyvinul unikátní řešení využívající nejmodernějších metod sémantické analýzy, díky čemuž lze procházet obrovské množství textových dat z interních i externích zdrojů, a včas detekovat signály, které poukazují na budoucí platební neschopnost klienta. Nástroj z dílny Deloitte dokáže obohatit monitoring úvěrových klientů o signály získané z veřejně dostupných online zdrojů a dalších textových dat, a tak zásadní měrou přispět ke včasnému odhalení obtíží, do nichž se klient v budoucnu může dostat.

Kontakt

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více