Predikce spotřeby energií

Služby

Predikce spotřeby energií

Predikce spotřeby energií je kvantitativní analytický model, který zpracovává historická data od klienta a externí faktory jako počasí nebo kalendář, pro přesný odhad budoucí hodinové spotřeby energie.

Podíl výdajů za energie na celosvětovém HDP dosahuje přibližně 10 % a zahrnuje významnou část variabilních nákladů vynaložených společnostmi v mnoha odvětvích. S aktivním přístupem k předpovědi, nákupu a optimalizaci se mohou společnosti těmito náklady přímo zabývat a snížit je.

Řešení

Při sloučení historických dat od klienta a znalostí externích faktorů, jako jsou například povětrnostní podmínky či mimořádné události, je možné využít matematické a statistické modely pro přesný odhad budoucích požadavků na energie. V rámci tohoto řešení využíváme datový sklad k uchování informací, analytický software pro statistickou analýzu a aplikaci s uživatelským rozhraním uzpůsobeným potřebám klienta, díky čemuž může klient modelovat a vizualizovat potenciální budoucí výsledky.

Díky predikci spotřeby energií jsme pomohli velké železniční společnosti snížit postih za odchylku o 99 %.

Přístup

Společnost Deloitte uzpůsobuje kvantitativní analytický model spotřeby každému klientovi. Tyto modely lze implementovat buď do klientova systému či poskytnout ve formě automatizované zprávy. Jakmile je model aktivní, lze jej snadno upravit v závislosti na měnících se požadavcích klienta či podniku.

Kontakt

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte ve střední Evropě. Má na starosti AI & Data Strategii, Data Science a Machine Learning domény. Tervel pracuje v oblasti analytik... více