Služby

SpaceKnow

Platforma pro geoprostorovou analýzu, která sleduje a monitoruje umístění aktiv pomocí  kombinace satelitních snímků a externích dat

Situace​

Analýza geoprostorových dat je složitá, ať už se provádí pro účely výstavby, environmentální studie či energetickou analýzu. Je náchylná k chybovosti, časové prodlevě, a navíc je i náročná na zpracování.

Možnost využití:

  • Urbanizace
  • Odlesňování a regenerace
  • Výstavba a dekonstrukce
  • Následky zemětřesení
  • Výrobní činnost
  • Těžba a vrtné práce
  • Měření vytěženého materiálu

Ať už se jedná o monitorování areálu či provedení hloubkového due dilligence nebo auditu, potřebujete mít k dispozici historické záznamy o měnícím se prostředí pro pochopení souvislostí a vývoje v čase.

Řešení​

SpaceKnow je kompletní řešení pro historickou a geoprostorovou datovou analýzu. Využívá data z více než 300 satelitů obíhajících kolem Země, monitoruje a analyzuje vše od urbanizace po rozsáhlou migraci lidí. SpaceKnow provádí velmi rozsáhlou a historickou analýzu kontinentů v téměř reálném čase. Klienti ve veřejném i soukromém sektoru mohou na základě těchto analýz činit informovaná rozhodnutí založená na datech, a to bez zbytečných prodlev.

Ať už jste stavební developer, environmentálně zaměřený dohledový orgán sledující terén v průběhu času, nebo máte finanční zájem týkající se due diligence, správná data vás mohou udržet o krok napřed.

Výhody​

  • Komplexní integrace dat s vašimi stávajícími datovými zdroji
  • Vývoj personalizovaných dashboardů, metrik a platforem
  • Velké pokrytí, schopnost různých druhů rozlišení s možností celé řady analýzy

Kontaktujte nás

Jim Vazquez

Jim Vazquez

Ředitel

Jim má dlouholeté zkušenosti v oblasti datové analytiky či informačních a forenzních technologiích, které využil v rámci řady mezinárodních projektů na 5 kontinentech. Jako ředitel oddělení analytický... více