Manažerské dashboardy

Řešení

Manažerské dashboardy

Jak mít přehled?

Možnost mít aktuální a relevantní informace o týmech, které manažeři řídí je klíčová pro podporu jejich operativního i strategického rozhodování. Často ale není cesta k těmto informacím jednoduchá, neboť jsou ukryté na různých místech. Dívat se pak na ně v kontextu a odhalovat na první pohled skryté souvislosti, je úkol, který mnohdy překračuje jejich kapacitní možnost. Jak to usnadnit a zlepši manažerské rozhodování?

Díky řadě odborníků a zkušenostem z mnoha projektů dokážeme navrhnout řešení zahrnující Integraci dat, ETL a Data kvality management, Automatizaci i Datovou vizualizaci. Nabízíme end-to-end řešení od analýzy, přes ověření prototypů na pilotech až po implementaci, předání a zaškolení interních týmů.

Jaké typy dashboardů připravujeme?

Přehledy alokace a utilizace

Může se stát, že výkon oddělení nebo týmu je tažen jen několika jeho členy, nebo naopak kapacity chybí. Pomáháme nejen odhalit tyto situace, ale i jejich příčiny a předcházet jim.

Výnosnost projektů

Sledování rentability projektů nebo například kontrola správně nastavených sazeb se jeví jako samozřejmost. V některých firmách může ale představovat časově náročnou činnost. Pomáhám nedostatky překlenout a proces zefektivnit.

 

Průměrně snížíme náročnost na doručení insightů manažerům o 80-90%. Pomůžeme i vám. Obraťte se nás a naše experty.

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více