Služby

Smart Factory

Zvyšování provozní efektivity, úspory nákladů a kvality díky propojení fyzického a digitálního světa.​

Výzvy​

Automatizace, robotizace, senzory a skenery nejsou ve světě průmyslové výroby žádnou novinkou. Samy o sobě však nestačí k tomu, aby vznikl vzájemně propojený, organický a neustále se vyvíjející ekosystém, jakým je Smart Factory. Bez podobných ekosystémů nebudou výrobci schopni udržet krok s konkurencí a mohou čelit existenčním výzvám. Mnoho z nich si tuto skutečnost uvědomuje, a proto čím dál více zavádí iniciativu Průmysl 4.0.​

Jednou z hlavních výzev  v regionu střední Evropy je slabé místo mezi daty, která společnosti využívají ze své produkční a dodavatelské sítě, a způsobem, jakým tato data skutečně zužitkovávají , aby v reálném či v téměř reálném čase získaly přehled nad svým dodavatelským řetězcem.​

Řešení​

Rozdíl u Deloitte Smart Factory spočívá v přístupu: myslet ve velkém, začít s málem a postupovat rychle. Navrhujeme postup s proveditelnými fázemi a používáme výkonnou technologii, která přináší rychlé zisky a rozsáhlé poznatky.​

Výhody​

  • Zvýšení produktivity​
  • Snížení nákladů (údržba, záruka, chybovost, odstávky atd.)​
  • Optimalizace kapacity​
  • Řešení nedostatku pracovních sil​
  • Lepší nabídka produktů​
  • Rychlejší reakce na poptávku​

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více