Řešení

Optimalizace jednotných pravidel pro stanovení cen, reklamy a snižování ceny 

Výzva

Zdá se, že zatímco na mnohé tradiční maloobchodní prodejce dolehla krize spojená s COVID-19, online prodejci stále rostou. U některých internetových obchodníků byl v roce 2020 zaznamenán dokonce nebývalý nárůst prodeje. 

Mezi důvody zvýšeného tlaku na efektivní tvorbu maloobchodních cen patří nejistota na trhu způsobená pandemií, nestabilní poptávka, dočasné výpadky dodávek a přechod zákazníků do online prostředí.

Klíčovou roli v plnění cílů v oblasti zisku hrají pokročilé strategie cenotvorby, například UPPMO. Mnohé firmy se nicméně dosud zdráhají podobné strategie přijmout a spoléhají se na poloautomatická řešení, která však mají jen částečný efekt.

Řešení

UPPMO pomáhá maloobchodním klientům nastavit optimální cenovou strategii za účelem dosažení  požadovaných KPI (výnosů, marží atd.). 

Toto řešení pomáhá manažerům jednotlivých kategorií realizovat obvyklé cenotvorné procesy, např. nastavovat ceny pro konkrétní výrobky/kategorie/značky, reportovat KPI, navrhovat cenovou architekturu, řídit konkurenceschopnost cen atd. Pomocí umělé inteligence pomáhá tento nástroj  u daných kategorií (běžná, sleva a promo) nalézt optimální cenotvornou strategii pro vybrané produkty a zohledňuje různé faktory, jako např. skutečné chování spotřebitele, sezónnost, konkurenci a marketing.

Po potvrzení a výběru optimální cenotvorné strategie dodáme cenové předpovědi pro dané KPI, např. pro zisk, výnosy, marži v dané kategorii a objem. 

Manažeři jednotlivých kategorií mohou vyzkoušet různé scénáře a vybrat optimální cenotvornou strategii s ohledem na předpovědi klíčových KPI, jakými jsou např. marže, výnosy či objem. 

Tři dostupné moduly, tj. běžný, sleva a promo, vám umožní snadnou integraci klientských i jiných datových zdrojů, jež mohou mít vliv na cenotvorbu. Může se jednat např. o údaje o trhu a konkurenčních cenách.

Přínosy

  • Zvýšení zisku o 5-20 se zachováním obratu a cenového indexu
  • Zvýšení výnosů o 3-8 %  se zachováním úrovně zisku a marže
  • Stanovení cen e2e, včetně optimalizace a správy cen, úspora času a zdrojů vynaložených na cenotvorbu

Kontakt

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více