Metodika

Článek

Metodika

Globální metodický rámec programu Best Managed Companies

Best Managed Companies je globální program oceňující kvalitu a úspěch předních soukromě vlastněných společností a jejich manažerských týmů, který podporuje jejich další rozvoj

Metodický rámec

Jaké atributy definují Best Managed Company?

U uchazečů jsou hodnoceny jejich výsledky v následujících čtyřech klíčových oblastech:

1.    Strategie

2.    Produktivita a inovace

3.    Firemní kultura

4.    Řízení a finanční výkonnost.

Podle zkušeností Deloitte právě důsledné zaměření na tyto čtyři klíčové oblasti odlišuje nejúspěšnější společnosti od průměru trhu a zajišťuje jejich výjimečnou výkonnost.

Workshop Best Managed Lab: Odhalte příležitosti pro další růst

Metodika Best Managed Companies se v průběhu let neustále zdokonalovala a komplex nabytých poznatků byl využit k přípravě manažerského workshopu Best Managed Lab. Na půldenním intenzivním workshopu získávají vlastníci a členové top managementu firmy příležitost lépe porozumět možnostem a potřebám svých společností a odhalit příležitosti pro zlepšení a další růst.

Strategie

Nejlépe řízené společnosti využívají formální metodiku pro vývoj strategie. Prostřednictvím robustní struktury řízení aplikují strategii v praxi, mají zavedeno programové řízení a ukazatele pro analýzu výsledků a také jasně a konzistentně komunikují strategii externě i interně, a to na všech úrovních organizace.

Produktivita a inovace

Nejlépe řízené společnosti se proti svým konkurentům snaží uvažovat jinak, zaměřují se na inovace a efektivitu, rozvíjejí svůj potenciál prostřednictvím partnerství a zaměřují se na získání a udržení kvalitních a talentovaných pracovníků ve firmě.

Firemní kultura

Nejlépe řízené společnosti rozvíjejí silnou firemní a týmovou kulturu, podporují požadované chování na trhu prostřednictvím efektivních procesů řízení výkonnosti a komplexního systému odměňování. Patřičnou pozornost věnují také investicím do plánování nástupnictví a do rozvoje budoucí generace.

Řízení a finanční výkonnost

Nejlépe řízené společnosti pečlivě budují a udržují silnou výsledovku a rozvahu, aplikují klíčové ukazatele přizpůsobené zaměření firmy, mají k dispozici propracovaný systém reportingu, který podporuje podnikatelská a strategická rozhodnutí a udržují úzké vztahy se zainteresovanými stranami.

Považujete tyto informace za užitečné?