BMC

Článek

Ocenili jsme první české firmy v rámci programu Czech Best Managed Companies

První ročník programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností, je úspěšně za námi. Opatření spojená s pandemií koronaviru ale zasáhla i do plánovaného slavnostního vyhlášení, které se mělo uskutečnit v dubnu. Jména prvních deseti českých firem oznámíme koncem května 2020.

Co vám ale můžeme říci už teď, je to, co nás na nich zaujalo, a čím si jsou podobné. Tak například to, jak dobře může fungovat propojení vlastníka firmy s profesionálním managementem, a jak moc jsou pro jednotlivé společnosti klíčoví jejich zaměstnanci, kteří se spolu s nimi podílejí na rozvoji značky. Firmy vědí, že v dnešní době musí nastavit své procesy tak, aby dokázaly přilákat co nejvíce talentů, a dále si je udržely.

Metodika BMC pomáhá společnostem odhalovat silné i slabé stránky, ověřuje, že firemní strategie a systémy řízení jsou dostatečně silné na to, aby obstály v konkurenčním prostředí. Silná strategie a odolnost vůči externím vlivům, to jsou teď více než kdy jindy klíčové atributy. Naše oceněné firmy dělají byznys s určitým finálním cílem, kterým ale není jen vydělávání peněz. Věříme v jejich silný příběh, ve schopný management, v efektivně nastavené procesy, které jim pomohou překonat současnou nelehkou situaci. A pochopitelně nejen jim.

Rád bych touto cestou poděkoval partnerům, porotcům, přihlášeným firmám a všem dalším, kteří se do programu BMC v Česku zapojili. Osobní gratulaci jim všem, ale hlavně desítce oceněných firem, přesouváme na konec května.

Držíme palce všem firmám, aby se přes stávající krizi dokázaly přenést a i nadále se rozvíjely.

Miroslav Svoboda
Deloitte Private | Leader programu Czech Best Managed Companies

Jak zmírnit dopady pandemie koronaviru na business?

Připravili jsme speciální webovou stránku, která reaguje na aktuální situaci a pomáhá řešit krátkodobé i dlouhodobé dopady pandemie koronaviru na ekonomiku i jednotlivé firmy. Aktuální informace z hlediska daní, práva, účetnictví i další témata najdete v našem COVID-19 speciálu na blogu.

Považujete tyto informace za užitečné?