Perspektivy

Aktuální témata regulace finančních služeb

Transformace úrokových sazeb IBOR

Regulací BMR, která má významný dopad na finanční instituce, začal přechod na nové alternativní úrokové sazby s cílem zajistit transparentnost na finančním trhu po manipulacích s úrokovými sazbami v roce 2012. Sazby IBOR budou postupně nahrazovány novými alternativními sazbami. Novou sazbou pro Eurozónu nahrazující sazbu EONIA bude sazba ESTER, která bude zveřejněna v říjnu 2019. Nabízíme shrnutí, na co se v následujících měsících připravit.

Stáhnout PDF

Proces dohledu a hodnocení orgánu dohledu SREP

Pro výkon své činnosti používají evropské orgány dohledu společnou metodiku SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), a to především pro zajištění srovnatelnosti a přiměřenosti postupu kontroly. Předmětem kontroly jsou především tyto oblasti: obchodní model bank, řízení rizik, dostatečné výše kapitálu při případné krytí ztrát a likvidita. Veškeré informace o tom, jak SREP funguje, koho ovlivňuje, jaké jsou dle Evropské centrální banky priority pro rok 2019 a co to pro banky znamená, jsme pro vás shrnuli v následujícím reportu.

Stáhnout PDF

Proces hodnocení kapitálové přiměřenosti a likvidity ICAAP/ILAAP

Cílem procesů ICAAP a ILAAP je především identifikace, měření a sledování bankovních postupů a procedur, kterými je zabezpečené zajištění dostatečné kapitálové přiměřenosti a likvidity. Dále také zavedení účinné a komplexní strategie a postupy pro řízení rizik. Zásady a kroky ICAAP/ILAAP a také výzvy, které správné nastavení těchto procesů pro banky přináší, se dočtete v našem reportu.

Stáhnout PDF

Směrnice pro řešení krize úvěrových institucí BRRD

Směrnice BRRD reaguje na finanční krizi, která postihla světové a evropské finanční trhy, a speciálně některé velké bankovní skupiny. Cílem této směrnice je včasná detekce problémů a harmonizace řešení pro finanční instituce v případě zhoršení finanční situace. V souladu se směrnicí BRRD musí banky na pravidelné roční bázi aktualizovat své ozdravné plány pro případ ztížené situace. Také orgány dohledu jsou pověřeny vypracováním plánů pro řešení případné krize. Co přesně tato směrnice obsahuje? Co to znamená pro instituce? A jakým způsobem je to bude ovlivňovat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v následujícím reportu.

Stáhnout PDF

Non Performing Loans

ECB pokračuje v boji s úvěry v selhání (non-performing loans) vydáním pokynů, které dále podporují rozvoj trhu s úvěry v selhání. Situaci trhu s úvěry v selhání analyzuje společnost Deloitte ve své již 5. studii těchto trhů ve střední a východní Evropě.

Stáhnout PDF

 

Deloitte 5th annual NPL markets study
CEE NPL markets in full swing

 

Stáhnout PDF

 

MiFID II / MiFIR

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a související nařízení (MIFIR), které jsou základním kamenem regulace finančního trhu v EU, vstoupí v platnost 3. ledna 2018. Nabízíme shrnutí, na co se připravit a které zásadní změny podnikání na finančních trzích přináší.

Stáhnout PDF

 

AnaCredit

Přinášíme základní informace k iniciativě AnaCredit („Analytical Credit Dataset“), evropské nadnárodní databázi dat a informací o individuálních úvěrech, který předurčuje kroky ČNB v oblasti Centrálního registru úverů.

Stáhnout PDF

 

OSI

V přiloženém odkazu najdete krátké shrnutí rozsahu aktivit Evropské centrální banky (“ECB”) v případě dohledu na místě resp. On-Site Inspection (“OSI”).

Stáhnout PDF

 

TRIM

Na počátku roku 2017 ECB začala organizovat Targeted Review of Internal Models (TRIM) zaměřené na zvýšení jistoty bankami používaných interních modelů pilíře I.

Stáhnout PDF

 

Považujete tyto informace za užitečné?