Forensic Dispute Services in Central Europe

Služby

Služby při řešení sporů

Střední Evropa

Deloitte Forensic spolupracuje s podniky a jejich právními poradci při řešení všech typů sporů (domácích i mezinárodních) v různých jurisdikcích napříč různými odvětvími.

Díky širokým znalostem v oblasti práce soudních znalců, provádění finančních analýz, vyčíslování škod a ušlých zisků a zajišťování důkazů můžeme nabídnout celou řadu služeb, které se vztahují k celému tzv. životnímu cyklu sporu.

Naše služby expertního znalce tvoří klíčovou součást procesu řešení sporu, přičemž v jádru každého sporu zůstává kvantum (tj. odpověď na otázku „kolik“), ať už jde o soudní spor nebo domácí či mezinárodní arbitráž. Naše služby expertního znalce zahrnují vypracování zprávy pro soud a/nebo rozhodčí tribunál, prezentaci našeho posouzení ekonomické podstaty sporné záležitosti, což často zahrnuje vyčíslení ušlých zisků a škody a předložení souvisejících důkazů, jakož i ústní svědectví před soudem a/nebo rozhodčím tribunálem.

Odborníci společnosti Deloitte rovněž pracují jako znalci pověření soudem či rozhodčím tribunálem k vypracování odborného posudku na základě důkazů předložených protistranou.

Deloitte dokáže také pomoci před samotným zahájením formálního procesu řešení sporu, např. můžeme posoudit skutečné plnění jedné strany vůči smluvním požadavkům z pohledu účetního znalce, můžeme posoudit podstatu a pravděpodobnou výši ztráty, požadavky na důkazní prostředky předkládané v daném sporu apod. Tuto službu můžeme také označit jako „hloubkovou prověrku vzneseného nároku“, přičemž ji ocení mimo jiné třetí strany financující soudní proces.

Dále nabízíme služby expertního posouzení v alternativních způsobech řešení sporů, jejichž součástí není formální projednávání před soudem nebo tribunálem. Zpravidla se jedná o řešení sporů po fúzi či akvizici, kdy se kupující a prodávající nemohou dohodnout na úpravách účetní závěrky při dokončení transakce nebo na složkách vypořádání mezi bývalým a novým vlastníkem.

Naši odborníci také mohou nabídnout asistenci nesvědčícího znaleckého poradce, jenž bude pracovat před samostatně působícím nezávislým znalcem, který podává svědeckou výpověď, nebo souběžně vedle něj. Jako nesvědčící znalec můžeme přezkoumat různé aspekty sporu způsobem, který není dostupný svědčícímu znalci, který je omezen svou nezávislostí.

Úzce spolupracujeme s naším týmem forenzních technologií, který je schopen extrahovat a organizovat strukturovaná (tj. databáze, podnikové systémy apod.) i nestrukturovaná (tj. emailové zprávy, zvukové složky apod.) data s cílem zajistit důkazní prostředky pro vznesený nárok.

Otázky?

Náš odborný tým rád zodpoví všechny vaše případné dotazy.

Kontaktujte nás

Typy řešených sporů:

 • Smluvní spory
 • Domácí rozhodčí řízení
 • Mezinárodní rozhodčí řízení
 • Soudní spory

Otázky?

Náš odborný tým rád zodpoví všechny vaše případné dotazy.

Kontaktujte nás

Poskytované služby:

 • Asistence před zahájením sporu
 • Poradenství při řešení sporu
 • Svědecké výpovědi a posudky soudního znalce
 • Odborné rozhodnutí
 • Znalec jmenovaný soudem/rozhodčím tribunálem
 • Řízení hromadných žalob a nároků

Typické spory, které řešíme:

 • Obchodní spory
 • Spory týkající se joint-ventures
 • Poakviziční spory
 • Daňové spory
 • Spory týkající se hospodářské soutěže
 • Spory týkající se duševního vlastnictví
 • Investiční spory
 • Pojistné spory