Služby

IPO poradenství

První veřejná nabídka akcií (IPO) nabízí pro majitele příležitost rozšířit dosavadní možnosti získání finančních zdrojů a zároveň zachování kontroly nad společností. V případě zamýšlené expanze lze také kombinovat stávající akcie s emisí nových akcií. Jedná se náročný proces nejen přípravou, ale i následnými informačními povinnostmi vůči účastníkům trhu. Klientům umíme pomoci nejen s přípravou, ale i během a po IPO transakci. *

* Deloitte nevlastní licenci ČNB pro nabídku a nákup/prodej cenných papírů, tudíž působí v roli poradce, a nikoliv aranžéra emise.

Vybrané reference:

Logo
• Národní rozvojová banka Poradenské služby v oblasti identifikace a vyhodnocení rizik ve vztahu k založení IPO fondu.

Česká republika, 2020

Kontaktujte nás

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Petr Skotnica

Petr Skotnica

Assistant Director

Petr nastoupil do Deloitte v Praze v roce 2021 a je zodpovědný za poradenství v oblasti korporátního bankovnictví, dluhového financování a kapitálových trhů. V bankovním sektoru Petr působí přes 27 le... více