Služby

Příprava společnosti na prodej

Uvažujete o prodeji společnosti a chcete zajistit, aby byla atraktivní pro investory a obdrželi jste co nejlepší cenu?

Náš tým specialistů se zaměřuje na přípravu společností na prodej a je schopen v krátkém časovém horizontu stanovit návrh opatření pro zvýšení výkonnosti společnosti a její hodnoty pro pravděpodobný okruh zájemců. Tato opatření následně pomáháme i aplikovat.

Možnosti zvýšení výkonnosti dané společnosti jsou do značné míry dané specifiky odvětví, aktuální ekonomickou situací společnosti, firemní kulturou a horizontem, ve kterém jsou požadovány pozitivní efekty optimalizačních opatření. Naše služby v této oblasti proto zajišťujeme odborníky s dlouholetou zkušeností v daných odvětvích a zkušenostmi s řízením změn. Jsme připraveni zajistit všechny fáze projektu zvýšení výkonnosti (resp. optimalizačního projektu) – od stanovení vize a cílů, přes analýzu současného stavu, návrh optimalizačních opatření, definice implementačního plánu, až po podporu provedení vhodných opatření.

V rámci našich služeb nabízíme:
  • Zvyšování výkonnosti
  • Snižování nákladů
  • Optimalizace pracovního kapitálu
  • Zefektivnění systému řízení a organizace
  • Zlepšení manažerského reportingu
  • Asistence při přípravě finančního plánu

Vybrané reference:

Logo
Gumotex Poradenství při snižování nákladů a zvyšování provozní výkonnosti společnosti.

Česká republika, 2013
Logo
Explosia Poradenství při snižování nákladů a optimalizaci systému finančního řízení a finanční výkonnosti společnosti.

Česká republika, 2012-2013
Logo
Bonatrans Poradenství při zvyšování výkonnosti úzkých míst a optimalizaci procesu řízení a plánování výroby.

Česká republika, 2013
Logo
Gemo Poradenství při snižování nákladů, zvyšování výkonnosti a optimalizaci systému řízení společnosti.

Česká republika, 2013

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Radek Ullrych

Radek Ullrych

Assistant Director

Radek je Assistant Director v týmu Corporate Finance v Praze s více než 8 lety praxe v oblasti prodeje a akvizice společností. Radek disponuje širokými znalostmi investiční analýzy vč. analýzy trhu, k... více

... více