Řešení

SAP S/4HANA Finance

Využijte jedinečnou příležitost k proměně vašich financí a controllingu pomocí nového řešení SAP S/4HANA, které poskytuje nástroje pro spolupráci a informace v reálném čase pro zjednodušení obchodních procesů a zlepšení uživatelského prostředí.

Díky svým rozsáhlým schopnostem má společnost Deloitte na trhu vedoucí postavení se zaměřením na transformační hodnotu pro firmy. Náš tým vysoce kvalifikovaných odborníků má rozsáhlé zkušenosti v oblasti implementačních programů pomocí naší metody Enterprise Value Delivery (EVD) a špičkových podpůrných nástrojů. Pomůžeme vám plně využít potenciál vašeho nastavení SAP S/4HANA pro finance a controlling.

S blížícím se příchodem roku 2027, kdy bude ukončena podpora tradičního SAP ERP, zákazníci aktivně zkoumají možnosti přechodu na SAP S/4HANA a stěžejní funkcionality tohoto nového řešení.

Více informací o SAP S/4HANA Finance

Výzvy, kterým naši klienti čelí:

Nemožnost analyzovat data ihned v momentě transakcí, což brzdí schopnost rozhodování středního managementu

Nedostatečná kvalita dat, která neumožňuje zpětnou analýzu výkonnosti firmy ani předvídání budoucího vývoje

Rychlý nárůst objemu transakcí bez možnosti škálování a využití úspor z rozsahu

Firemní růst v technických silech vede k provozním silům (společnost nemá integrované procesy)

Neschopnost vytvořit přehlednou detailní rozvahu a výkaz zisku a ztráty

Vysoká míra manuálních činností, znemožňující využít kapacitu na úkoly s vyšší přidanou hodnotou

Zastaralé návyky, které vedou k rozdílným názorům na finance na různých úrovních řízení ve společnosti

Neaktualizované zastaralé systémy, které jsou až příliš přizpůsobené starým procesům a znemožňují inovaci stávajících procesů.

Omezené nástroje pro samoobslužný reporting

Klíčové vlastnosti – naučte se pracovat se systémem SAP!

  • SAP HANA: technologie, která provádí veškeré procesy v operační paměti, což výrazně zvyšuje její výkonnost
  • Univerzální deník: základ integrovaného účetního systému, kde jsou finanční a manažerské účetní údaje zaznamenávány v jediné účtové osnově 
  • SAP Fiori: intuitivní uživatelské prostředí, které je dostupné a konzistentní na všech zařízeních (laptop, mobil, tablet)
  • SAP Central Finance: platforma, která nahrává veškeré finanční transakce ze starších ERP systémů (SAP i mimo SAP) ve společném datovém formátu do SAP S/4HANA

Nástroje Deloitte

Nástroje Deloitte, které podporují naši EVD metodologii a upevňují naši schopnost efektivně řídit životní cyklus projektu se zvýšenou konzistencí, sníženým rizikem a lepší kvalitou.

Nejlepší výběr

Při řízení a realizaci projektů kombinujeme nejlepší nástroje třetích stran společně s naším duševním vlastnictvím a předními postupy v oboru.

Rychlé dodání

Naše metoda přichází s robustní strukturou umožňující urychlené plánování, realizaci a podporu celkového řešení.

Kvalifikované dodací týmy

Naši odborníci jsou dobře obeznámeni s našimi nástroji, což umožňuje snížit potřebný čas při zavádění nových nástrojů. Specializovaný tým odborníků poskytuje technickou podporu, školení i další rozvoj.

Efektivní integrace

Díky integrované sadě nástrojů pracuje vše bezproblémově v souladu s naší metodologií a podporuje tak naši schopnost zahájit projekt v nejkratším možném čase.

 

Naše služby

Využíváme přední postupy v oboru a naši patentovanou metodu Enterprise Value Delivery (EVD) k implementaci široké škály podnikových řešení. Metoda EVD nám umožňuje zaměřit se na dodání projektů přizpůsobených jednotlivým společnostem, rychlý návrh řešení a přechodné období, přičemž spoléháme na komplexní projektové řízení a využití integrované sady nástrojů.

Kontaktujte nás

Tereza De Bardi

Tereza De Bardi

Ředitelka

Tereza je ředitelka v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte. Disponuje více než 15 lety zkušeností v oblasti finančního řízení a v poradenství. V týmu specializovaném na transformaci finan... více