Případová studie

Eagle Eye: Nástroj pro vyhledávání včasných varovných signálů na webu

Umělá inteligence: včasné varování při ohrožení úvěrového portfolia

Představte si, že byste měli možnost automaticky prohledat celý internet a identifikovat zde varovné signály pro různé události. Například abyste zjistili, zda se konkrétní společnost v blízké budoucnosti nedostane do finančních problémů. Právě to dělá Eagle Eye, řešení využívající nástrojů umělé inteligence, vyvinuté společností Deloitte, které je od roku 2018 v několika prototypech úspěšně využíváno klienty po celé Evropě.

Identifikuje problémy online ještě předtím, než se objeví v účetní závěrce

Tým analytických a forenzních technologií Deloitte, pod vedením partnera Jana Balatky, vyvinul prediktivní model umožňující využívat obrovské množství informací dostupných na otevřeném webu, spolu s dalšími metrikami, s cílem identifikovat potenciální hrozby i příležitosti. S využitím strojového hledání, sběru a analýzy textových informací a s postupy sémantické analýzy tým docílil téměř úplné automatizace kalkulace budoucích rizik.

Eagle Eye: Nástroj pro vyhledávání včasných varovných signálů na webu

„Původně jsme navrhli nástroj Eagle Eye pro finanční instituci, která chtěla získat včasné informace o tom, zda jejich dlužníkům hrozí potenciální platební neschopnost,“ vysvětluje Jan Balatka a doplňuje: „tradiční risk monitoring systémy posuzují dlužníky na základě informací z jejich bankovních účtů, transakcí anebo na základě finančních výkazů. Ty však mají jednu zásadní slabinu. V okamžiku, kdy se v nich začnou projevovat první varovné signály, je zpravidla příliš pozdě – v té době je společnost již dávno ve finančních problémech.“

Ještě než se potíže projeví ve finančních výkazech nebo v transakcích, lze včasné varovné signály budoucích problémů vysledovat v internetových zdrojích. Přesně to dělá Eagle Eye. „Používá open source zdroje pro shromažďování signálů. Eagle Eye byl vyvinut a testován pro určitou specifickou úlohu, plánujeme jej však natrénovat pro širší spektrum využití i na dalších trzích“, i proto na jeho dalším rozvoji spolupracujeme s týmem Deloitte Risk Advisory v Nizozemsku.

Zpracuje obrovské objemy dat, nalezne souvislosti mezi zprávami a úvěrovým rizikem

Jak Eagle Eye rozpozná, co je relevantní informace – signál – a co nikoliv? Podle Jana Balatky systém posuzuje každou informaci, ale také kombinace informací, které nalezne o konkrétní společnosti, klientovi nebo trhu na které je nasazen, jako signál. S pomocí strojového učení pak začne tyto signály analyzovat, hledá souvislosti a rozpoznává určité vzorce. „Pouze umělá inteligence dokáže zpracovat obrovské objemy dat na internetu a nalézt souvislosti mezi parametry, které by si lidé vůbec nedokázali uvědomit. Jakmile najdeme konkrétní vzorce, Eagle Eye pak průběžně monitoruje internet a vyhledává je,“ doplňuje Jan Balatka.

Umožňuje snížit riziko insolvencí a zefektivnit řízení kreditního rizika

Eagle Eye je nástroj šitý vždy na míru každého klienta. „V závislosti na jejich potřebách a preferencích mohou klienti buď pracovat s aplikací, která jim umožňuje přístup do monitorovacího systému, anebo jim můžeme zasílat upozornění vždy, kdykoli se objeví konkrétní varovný signál,“ vysvětluje Roald Waaijer, ředitel Risk Advisory Deloitte Nizozemsko.

A Jan Balatka doplňuje: „Eagle Eye slouží v procesu risk monitoringu jako výchozí bod. I když ve většině případů spolehlivě identifikuje signály související s insolvencí, je nutné si uvědomit, že se jedná o varování, tedy k insolvenci stále nedošlo. Klient pak již v dalším kroku jednoduše naváže se svým standardním úvěrovým review procesem“.

Jaké mohou být další oblasti nasazení Eagle Eye? Je to například v oblasti compliance monitoringu, při odhalování podvodů, anebo identifikaci potenciálního převzetí firem ve velmi rané fázi.

Pokud máte zájem o bližší informace k Eagle Eye, neváhejte nás kontaktovat.

Považujete tyto informace za užitečné?