Článek

Budoucnost řízení rizik ve finančním sektoru

Díky rychlému nárůstu regulatorních požadavků a nástupu nových technologií bude budoucnost řízení rizik výrazně odlišná od stavu, jaký známe dnes.

Tato zpráva Deloitte Global vyzývá finanční instituce, aby přehodnotily a změnily způsoby, jakými řídí rizika tak, aby co nejlépe využily nastupující technologie a zvýšily tím produktivitu a efektivitu řízení rizik.

Zpráva popisuje šest klíčových pravidel, které instituce musí vzít v úvahu, aby byly dynamičtější a dokázaly tak lépe reagovat na nové trendy.

  1. Posílit zaměření na strategická rizika jako jsou geopolitický vývoj, expanze fintech sektoru a dalších netradičních konkurentů, a zlepšit identifikaci a řízení těchto rizik.
  2. Přehodnotit model tří obranných linií zvýšením odpovědnosti obchodních útvarů za řízení rizik a dopracovat druhou linii obranných činností.
  3. Využít nastupujících technologií ke zvýšení efektivity a účinnosti řízení rizik.
  4. Zavést formální kodex etiky a firemní kultury, který pomůže budovat důvěru klientů v instituci i jasnou strategickou výhodu.
  5. Posílit schopnosti v oblasti řízení rizik vytvořením infrastruktury, která bude připravena reagovat na nová nefinanční rizika, jako i na výzvy plynoucí z fragmentace regulace.
  6. Strategicky řídit kapitál a likviditu posílením governance struktur a rozhodovacích procesů v organizaci.
Budoucnost řízení rizik ve finančním sektoru

Řízení rizik se dnes nachází na rozcestí. Finanční instituce se musí rozhodnout, zda budou pokračovat v dosavadní zažité praxi, nebo svůj přístup k řízení rizik zásadně přehodnotí.

Přečtěte si tuto zprávu, která vám napomůže se lépe připravit na budoucnost řízení rizik. Budete-li mít zájem závěry reportu prodiskutovat nebo zjistit, jak vám můžeme pomoci posoudit vaši současnou strategii řízení rizik a doporučit, jaký nejlepší postup zvolit pro její optimalizaci, kdykoli nás kontaktujte.