Článek

Online ověření příjmů na dálku

S nástrojem ADEL snížíte věřitelské riziko u nových zákazníků 

Online poskytování finančních produktů klientům není pouze líbivý trend – pro firmy je to především způsob, jak získat nový zdroj příjmů. A doba je této strategii příznivě nakloněna hned ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním jsou samotné technologie a legislativa, které umožňují obsluhovat klienty na dálku.

Druhým, a snad i důležitějším důvodem je potom skutečnost, že tento přístup vyžadují po firmách samotní klienti. Odpovídá tomu vývoj online prodejů finančních produktů na českém trhu, který v Deloitte sledujeme.

Nová doba s sebou přináší však i nová úskalí. Jak víme z našich UX laboratoří, nároky klientů na online financování se neustále stupňují. Prim hraje rychlost a jednoduchost. Klienti nechtějí nahrávat, fotit nebo skenovat dokumenty jako výpisy z účtu či doložení příjmu. Stejně tak si nepřejí, aby jejich příjem někdo telefonicky ověřoval přímo u jejich zaměstnavatele. Nedávné světové události však ukázaly, jaká rizika s sebou tento trend přináší. Jak jim mohou věřitelé čelit? 

Pro společnosti, které se zabývají půjčováním peněz na dálku, jsme vyvinuli ADEL – externí systém pro snadnou identifikaci nových zákazníků, který automaticky obsahuje vyhodnocování příjmů žadatele. S pomocí ADEL tedy společnost nemusí budovat vlastní řešení a díky napojení na PSD2 jednoduše v rámci online poskytování finančního produktu zjistí skutečnou výši peněžních příjmů žadatele. A to i z několika klientských účtů najednou!

V rámci systému ADEL a jeho transakční analytiky poskytujeme také bonitní a rizikový profil klienta, který značně zpřesňuje scoringové modely našich bankovních i nebankovních zákazníků. Žadatel o půjčku si online vybere produkt, částku, nahraje jeden doklad totožnosti a přihlásí se ke svému bankovnímu účtu. Tento proces probíhá v bankovním prostředí, které je mu dobře známo. Následně se žadatel dozví, zda finanční prostředky získá, a může podepsat smlouvu. To vše online, na pár „kliknutí“ a do několika minut.  

ADEL - Řešení pro identifikaci a ověřování příjmů a výdajů online

U samotného přihlášení k účtu řádně ověřujeme žadatele, provádíme kontrolní mikrotransakci v rámci KYC procesu a zároveň stahujeme (samozřejmě se souhlasem žadatele) transakční historii z jeho bankovního účtu. Nad transakční historií spouštíme pokročilou transakční analytiku, která rozdělí příjmy a výdaje klienta a seskupí je do předem definovaných logických celků. Výsledkem pak je nejen zjištění skutečné výše příjmů, ale také bonitní a rizikový profil žadatele. O tyto informace následně obohacujeme schvalovací proces našeho klienta.

Jsme si dobře vědomi, že tímto online proces ani zdaleka nekončí. Na celou problematiku poskytování peněz na dálku totiž pohlížíme komplexně. Proto konečnému zákazníkovi (a našim klientům) ADEL automaticky nastaví trvalé příkazy na splácení úvěru z cizího bankovního účtu, případně umožní iniciovat libovolnou platbu. Třeba pro případy předčasného splacení úvěru. 

ADEL lze využít nejen pro retailové klienty, ale také pro SME a korporátní půjčky. Online napojením na registry zjistíme skutečného vlastníka a jednatele společnosti v libovolně složité organizační struktuře právnické osoby. Dále díky využití NLP (Natural Language Processing) odhalíme způsob jednání statutárních orgánů společnosti, což nám umožní v souladu s legislativou ověřit příslušné osoby. A to i v případech, kdy za společnost musí jednat více subjektů společně. Tuto informaci využíváme pro řádnou orchestraci podpisů smluv statutárními orgány společnosti.

Chcete i vy snížit možné věřitelské riziko skrze poskytování aktuálních informací o nových zákaznících? S naším systémem ADEL můžete digitálním výzvám zítřka efektivně čelit již dnes!

Považujete tyto informace za užitečné?