Regulatorní centrum

Informujeme o plánovaných regulatorních změnách, klientům pomáháme s jejich implementací. Centrum řeší specifické změny v regulatorním prostředí nejen v ČR, ale s přesahem do EU, USA i Asie. Úzce spolupracuje s Deloitte EMEA centrem pro regulatorní služby v Londýně.