Lidé

Petr Pruner

Audit & Assurance

Partner

Petr Pruner

Petr je partnerem ve společnosti Deloitte Central Europe, kde má na starosti poskytování odborných služeb finančním institucím. Má dvacet let zkušeností s poskytováním auditorských a poradenských služeb v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Má bohaté zkušenosti s vedením auditů u významných klientů, jakož i s projekty zaměřenými na poradenství v oblasti účetnictví (regulatorní projekty včetně auditů Solvency II, rozvahové prověrky, zavádění IFRS, poradenství při implementaci IFRS a místních účetních standardů), navyšování kapitálu, restrukturalizace koncernů a fúzí a akvizic.

Petr Pruner