Článek

Daňová a celní problematika

Čelíte nedostatku finančních prostředků pro úhradu daňových povinností při opětovném zahájení provozu? Nebo přemýšlíte, jak se takovým potížím v budoucnu vyvarovat? Máme pro vás řešení!

Řešení nedostatku financí prostřednictvím posečkání s úhradou daně

Případný dluh vůči finančnímu úřadu vždy doporučujeme aktivně řešit, aby nedošlo k exekuci ze strany správce daně.

Jednou z možností je posečkání daně. U řady firem totiž došlo vlivem vládních opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií ke značnému snížení příjmů. V některých případech tak nemusí finanční prostředky na úhradu daně stačit, případně by úhrada daně mohla mít dalekosáhlé podnikatelské důsledky.

Pokud se v obdobné situaci nacházíte i vy, doporučujeme požádat o tzv. posečkání daně, neboli odklad či splátkový kalendář. V takovém případě nemusíte hradit úrok z prodlení ve výši 14 % + repo sazba, ale pouze úrok z posečkané částky ve výši 7 % + repo sazba. Tento úrok lze navíc i částečně prominout.

Odlišné nastavení pravidelných periodických záloh a zpětné uplatnění daňové ztráty

Správce daně může v odůvodněných případech stanovit odlišnou výši periodických záloh, případně zálohy i zcela zrušit, a to za celé zdaňovací období i zpětně. V případech, kdy například příjmy nedosahují výše, podle jaké byly nastaveny zálohy z předchozích období, je tak možné touto cestou docílit jejich snížení.

Od 1. července 2020 je také možné uplatnit daňovou ztrátu nejen v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, ale nově také ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících, a to až do výše 30 mil. Kč. Zároveň lze nově uplatnit i „očekávanou“ daňovou ztrátu. Obě uvedené možnosti mohou zlepšit situaci z pohledu cash-flow.

Více informací v našem letáku Možnosti řešení daňových povinností a zavedení „chytré“ daňové kanceláře.

Obraťte se na nás. S námi si poradíte i s těmi nejnáročnějšími podnikatelskými výzvami!

Možnosti řešení daňových povinností a zavedení „chytré“ daňové kanceláře
Považujete tyto informace za užitečné?