Článek

Daňová a celní problematika

Správa daní online? Digitalizace pomáhá společnostem překonat koronavirovou krizi

Státní opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru nás nejen naučila, že existuje mnoho nástrojů pro rozložení placení daní, ale také nám ukázala, že daně lze spravovat efektivně i na dálku. Má vaše firma napnuté cash-flow? Dopadají na vás daňové povinnosti, které nejste schopni plnit? Potřebujete mít lepší přehled o platbách? Přečtěte si, jaké jsou možnosti řešení a jak může vaší společnosti pomoci zavedení tzv. chytré daňové kanceláře.

Řešení nedostatku financí prostřednictvím posečkání s úhradou daně

Případný dluh vůči finančnímu úřadu vždy doporučujeme aktivně řešit, aby nedošlo k exekuci ze strany správce daně. Jednou z možností, jak této situaci předejít, je posečkání daně. U řady firem totiž došlo vlivem vládních opatření
v souvislosti s koronavirovou pandemií ke značnému snížení příjmů, případně
k výpadkům v cash-flow. V takových případech může jakákoliv další platba podnikatelskou činnost společností ohrozit. Pokud se v obdobné situaci nacházíte i vy, doporučujeme požádat o tzv. posečkání daně, neboli odklad či splátkový kalendář. Pokud jsou důvodem pro posečkání právě dopady koronavirové pandemie, nenabíhají vám od března až do konce roku 2020 žádné úroky z prodlení. V ostatních případech se vám tyto úroky sníží na polovinu ze 14 % na 7 %. Tento snížený úrok lze navíc i částečně prominout.

Rozšíření možností prominutí sankcí

S pozdním či nesprávným uhrazením daně se vážou vysoké sankce ve formě penále a úroků z prodlení. Ty pak mohou firmu v této nelehké době zásadním způsobem ohrozit. Aktuální metodika finanční správy nicméně významně rozšiřuje možnosti, jak zmíněné sankce alespoň částečně prominout. Je však nutné tyto možnosti znát a již dopředu jim přizpůsobit další postup..

Odlišné nastavení pravidelných záloh a zpětné uplatnění daňové ztráty

Finanční úřad může v odůvodněných případech také stanovit odlišnou výši periodických záloh, případně zálohy i zcela zrušit, a to za celé zdaňovací období
i zpětně. V případech, kdy například příjmy nedosahují výše, podle jaké byly nastaveny zálohy z předchozích období, je tak možné touto cestou docílit jejich snížení. V některých segmentech trhu jsou zálohy automaticky plošně odpuštěny. Od 1. července 2020 je také možné uplatnit daňovou ztrátu nejen
v následujících zdaňovacích obdobích, ale nově také ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících, a to až do výše 30 mil. Kč. Zároveň můžete nově uplatnit daňovou ztrátu, která podle vás za tento rok teprve vznikne.

Prevence a zvýšení efektivity prostřednictvím tzv. chytré daňové kanceláře

Poslední měsíce ukázaly, že řada společností nevyužívá všech elektronických možností, které česká legislativa nabízí. Díky tomu docházelo k případům, kdy byla pozdě uhrazena daň a zcela zbytečně vznikly vysoké sankce, či v extrémním případě finanční úřad zastavil majetek firmy. Proto jsme pro vás připravili workshop, prostřednictvím kterého posuneme vaši firmu do doby digitální – pomůžeme vám zavést chytrou daňovou kancelář, díky které zrychlíte interní procesy a ušetříte na nákladech. Z aktuální situace tak můžete vyjít silnější a své daně spravovat efektivněji než kdykoliv dřív.

Obraťte se na nás. S námi si poradíte i s těmi nejnáročnějšími podnikatelskými výzvami!
Považujete tyto informace za užitečné?