Článek

EnviLaw Ročenka 2020

Přísnější regulace nestačí. Firmy si musí samy uvědomit, proč by neměly životnímu prostředí škodit.

Prastará právní zásada Neminem laedere (nikomu neškodit) získává v různých dobách různé podoby. A nový pohled se rodí i nyní, s téměř osmi miliardami lidí na Zemi a novými poznatky o dopadech tzv. moderního průmyslu.

Aby státy a investoři postupně odklonili své finanční zdroje od provozů, které „škodí“ Zemi, přišla Evropa s heroickým, revolučním úkolem rozřadit hospodářské činnosti podle udržitelnosti. V praxi bude potom významné poškozování životního prostředí stát firmy existenci, protože budou časem odstřihnuty od externího financování. Neminem laedere dostává tak pro finanční ředitele a akcionáře nové a velmi konkrétní obrysy.

Tržní selhání, jehož jsme my všichni oběťmi i strůjci, je nicméně příliš hluboké. Na jeho nápravu nebude stačit sebezdařilejší státní taxonomie udržitelnosti, protože se jedná o selhání navýsost společenské. Reformovat nestačí technologie, ale samotný náhled na naše soužití na Zemi. Zároveň dnes ale víc než kdy jindy platí, že nejlépe dokáží svůj dopad na okolí ovlivňovat právě strůjci samotní. Právní povinnosti byly ostatně vždy jen minimem toho, jak by se lidé měli chovat.

Ve sborníku EnviLaw 2020, který právě čtete, rekapitulujeme to nejdůležitější, co se událo v oblasti environmentální regulace. Nechceme vás zahltit nepřeberným množstvím informací o neustále vznikajících legislativních počinech. Chceme vás inspirovat tím, co s novým pojetím Neminem laedere vzniká. Chceme vám představit všechny aspekty škod na životním prostředí, které jsou dnes ve stádiu minimálně strukturovaného zkoumání a veřejné diskuse, případně u nich probíhají přípravy veřejné regulace.

Čím dříve zvládnou všechny firmy uchopit nové pojetí toho, jak „neškodit“, tím lépe pro ně i pro jejich okolí. Role firem je nenahraditelná. Pochopení rozsáhlosti a dynamiky změn v oblasti environmentální regulace nám všem pomůže adaptovat se na novou podobu Neminem laedere.

Považujete tyto informace za užitečné?