Analýza

GDPR jako způsob, jak získat konkurenční výhodu na digitálním trhu

Ochrana osobních údajů v digitální oblasti: „Chytřejší, rychlejší, lepší“

V dnešní digitální éře je ochrana osobních údajů pro podnikatele stále zásadnější – posouvá ji dopředu nejen evropská legislativa, ale i zákazníci ze zemí EU, kteří si problematiku ochrany osobních údajů velmi dobře uvědomují. Vzhledem k existenci právních úprav, jako je GDPR, je nyní nutné, aby organizace problematiku ochrany osobních údajů zahrnovaly do svých digitálních iniciativ. Organizace by se k těmto záležitostem měly postavit čelem, což jim kromě zajištění souladu s předpisy vytvoří a posílí důvěru a loajalitu zákazníků.

Splněním požadavků GDPR již nyní si organizace zajistí konkurenční výhodu pro budoucnost. Neměly by váhat a upozornit své zákazníky na to, proč, jak a jaké osobní údaje zpracovávají. Transparentnost vůči zákazníkům zdůrazní výhody služby a posílí ochotu zákazníků souhlasit se zpracováním osobních údajů, protože budou vědět, která data se zpracovávají a proč. Kromě toho následně umožní organizacím efektivní provádění přímého marketingu a profilování.

Regulatorní synergie a omezení

Ochrana osobních údajů není žádná novinka – existovala již před GDPR. Organizace tedy pravděpodobně již nyní musí dodržovat stávající zákony a předpisy, kterými se tyto záležitosti řídí a které vyžadují podobná opatření jako GDPR. Na těchto základech tak mohou dále stavět, aby si soulad s GDPR zajistily rychleji a levněji.

Implementace jiných nařízení by měly zohledňovat nutnost respektovat GDPR, zejména pokud v sobě tato nařízení zahrnují sledování nebo profilování činností zaměstnanců nebo klientů společnosti.

Považujete tyto informace za užitečné?