Článek

Náhrada mezd a platů od státu 

Za jakých podmínek mohou zaměstnavatelé čerpat kompenzaci z programu Antivirus?

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus, který představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, má pomoci firmám k ochraně pracovních míst. Stát kompenzuje společnostem, které splňují podmínky programu Antivirus, prostředky vyplacené na mzdy zaměstnanců.

Tímto způsobem se snaží pomoci zaměstnavatelům lépe překonat komplikace spojené s pandemií COVID-19 a předcházet tak alespoň částečně propouštění zaměstnanců. Z programu Antivirus vláda již na jaře vyplatila 14 miliard korun a schválila prodloužení režimu A do konce tohoto roku.

Antivirus A a B

Tyto dva režimy přinášejí kompenzaci nákladů zaměstnavatelům,kteří muselisvým zaměstnancům nařídit karanténu nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz, například z důvodu snížené poptávky po jimi dodávaných produktech nebo službách. Důvodem prodloužení je zejména nástup druhé vlny epidemie a mimořádná vládní opatření vydaná v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu. Oba režimy byly prodlouženy do konce roku 2020, režim A byl doplněn o režim Antivirus Plus. Zaměstnavatelé mohou o příspěvek žádat dokonce měsíce následujícího po měsíci, za kterýo příspěvek žádají.

Režim A – karanténa a Režim A PLUS –nucené uzavření provozu

Vztahuje se na uzavření nebo omezení provozu v důsledku krizového opatření nebo nařízení karantény příslušným úřadem.

  • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Výše příspěvku je 80 % z vyplacené náhrady.
  • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Výše příspěvkuje nově 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně 50 000 Kč na jednoho zaměstnance).
Režim B – související hospodářské potíže

Tuto podporu lze naposledy čerpat za prosinec 2020. Příspěvky z tohoto režimu mají zaměstnavatelům kompenzovat náklady spojené s vyplacenou náhradou mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru. Výše příspěvku zaměstnavatelům je 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně 29 000 Kč).

Komu a za jakých podmínek bude kompenzace poskytnuta?

O příspěvek z programu Antivirus mohou požádat pouze zaměstnavatelé ve mzdové sféře (neplatí tedy pro státní zaměstnance odměňované platem). Podmínkou je, aby alespoň jeden z jejich zaměstnanců v pracovním poměru (který je zároveň podle českých právních předpisů účastníkem nemocenského
a důchodového pojištění) spadal do podmínek režimu A nebo B. Příspěvek může být poskytnut pouze na ty zaměstnance, kterým ke dni podání vyúčtování (v rámci žádosti o příspěvek) nebyla dána zaměstnavatelem výpověď. Další podmínkou je skutečné vyplacení náhrad mezd zaměstnancům a odvedení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení.

Antivirus C

Třetí režim programu  Antivirus (režim C) spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců  jej mohli využít za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Kontrolní činnost státních orgánů spojená  s programem Antivirus

V návaznosti na podání žádosti v programu Antivirus může být zaměstnavatel po dobu trvání programu i po jeho skončení kontrolován, zda splňuje veškeré podmínky programu.

V případě porušení podmínek dohody uzavírané v rámci programu Antivirus je po zaměstnavateli požadováno vrácení příspěvku,
k čemuž v praxi skutečně dochází, a informace o porušení může být předána finančnímu úřadu pro podezření z porušení rozpočtové kázně.

Pracovněprávní  aspekty související s programem Antivirus jsou kontrolovány Státním úřadem inspekce práce. Případné úmyslné zneužití příspěvku může být posouzeno jako trestný čin. S ohledem na skutečnost, že kontroly v oblasti čerpání Antiviru probíhají plošně a s velkou intenzitou, je pro následnou kontrolu vhodné mít připravené všechny podklady v rozsahu vyžadovaném manuálem k programu Antivirus, který vydalo MPSV.

Kurzarbeit

Vládní návrh kurzarbeitu, tedy režimu, který by měl nahradit Antivirus, byl
v říjnu předložen poslanecké sněmovně, vznikla k němu však řada pozměňovacích návrhů.

Vládou připravené znění předpokládá, že by stát přispíval na mzdu zaměstnance částkou ve výši 70 % jeho čisté mzdy. Podpora by měla náležet zaměstnanci, jehož pracovní poměr trvá alespoň 3 měsíce a je sjednán na dobu neurčitou. Poskytování podpory by pokaždé musela aktivovat vláda svým usnesením.

Považujete tyto informace za užitečné?